Go to navigation

SPECIALISTSEMINARIUM
avseende

”Hög återvinningsgrad – Vägen framåt!”


22 januari, 2015
Plats: NCC, huvudkontoret
Solna

INLEDNING
Mötesordförande hälsar välkommen
Per Centrell, Ramböll

Kort om NVF
Henrik Sjöholm, Skanska

Varför och hur talar vi återvinning?
Lars Nilsson - miljödirektör på TrV

Lär av historien – återvinn kunskap!
Torbjörn Jacobson – TrV

Hur mycket resurser spar vi genom asfaltåtervinning?
Kristina Martinsson, TrV

Erfarenhet från Finland avseende återvinning.
Lars Forstén, Lemminkäinen

Erfarenhet från Tyskland avseende återvinning.
Karl-Johan Akzell, NCC

Asfaltindustrin bäst i klassen?
Björn Kalman, VTI

Bra återvinning kräver bra regelverk.
Kenneth Lind, TrV

GÄSTFÖRELÄSNING
Vilka utmaningar har vi framför oss och vad vi behöver göra för att ställa om samhället i en hållbar riktning?
Pär Holmgren - Före detta TV-meteorolog, författare, klimatdebattör och hedersdoktor vid Uppsala Universitet

 

BINDEMEDEL OCH ANDRA PRODUKTER FÖR GOD ÅTERVINNING
Hur påverkas bituminet vid återvinning?
Hilde Soenen, Nynas

”Föryngring” av asfalt – produktöversikt.
Anders Gudmarsson, PEAB

HUR SER FRAMTIDEN UT?
Nytillverkad asfalt med PMB och återvunnen asfalt –
vad händer i Europa?
Krister Persson, Total

Återvinning på väg.
Anders Ficks, Svevia

Asfaltproduktion med hög återvinning.
Jonas Lindberg, Skanska,