Go to navigation


SPECIALISTSEMINARIUM 
Beläggning
,

Presentationer från senariet:

”Beläggningsteknik för framtiden”  - Är vi på rätt väg? 

23 januari, 2014 
Plats: NCC, huvudkontoret Vallgatan 5 i Solna 

För tionde året i rad arrangerar NVF:s svenska utskott Beläggning ett specialistseminarium. Vi har under årens lopp fokuserat på teknikutveckling av beläggningsverksamheten sett ur olika perspektiv. I år vill vi erbjuda dig som åhörare en liten kort tillbakablick av vad vi sagt och utifrån det ta ett avstamp in i framtiden. 

 Program

Mötesordförande hälsar välkommen 
Per Centrell, Ramböll   
 
Presentation av NVF   
Annelie Nylander, sekreterare för svenska NVF      
 
Så trodde vi då! 
Jan-Olof Nordlander, senior rådgivare   
 
Beläggningens gröna framtid – har den blivit grönare?  
Hållbart byggande:  Åsa Lindgren, Trafikverket   
 
Energieffektivitet:
 Kristina Martinsson, Trafikverket   
Roger Lundberg, NCC    
Anders Gudmarsson, PEAB    
 
Återvinning:    
Björn Kalman, VTI   

 Bullerreducerande beläggning:
Torbjörn Jacobson, Trafikverket   
Roger Nilsson, Skanska   
   
Hållbar stadsutveckling 
Göran Cars, Professor vid institutionen för Samhällsplanering och miljö vid KTH i Stockholm  

Underhåll av vägnät - metodutveckling 
Mats Wendel, Trafikverket   
 
”Funktionsentreprenader” 
Krister Ydrevik, Trafikverket   
Anders Ficks, NCC   
 
PMB i asfaltbeläggningar 
Bengt Sandman, Nynas   
   
Praktiska erfarenheter: 
Kenneth Olsson, Skanska   
Michael Langfjell, Peab   
 
Vägytemätning 
Ulf Sandberg, VTI   
Peter Ekdahl, Ramböll    
 
Smala körfält   
Torbjörn Jacobsen, Trafikverket