Go to navigation

SPECIALISTSEMINARIUM
avseende

”74 ton på väg - Ett tungt seminarium”


januari, 2016

INLEDNING

Mötesordförande hälsar välkommen 
Per Centrell, Ramböll

Kort om NVF
Henrik Sjöholm, Skanska

BAKGRUND

Samhällsekonomisk nytta?
Mattias Haraldsson, VTI

Fordonsflottan
Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag

Erfarenheter Finland
Kari Lehtonen, Trafikverket Finland

PRAKTISKA ERFARENHETER

Gruvvägar
Johan Ullberg, Trafikverket

Hamnar
Jan Englund, Skanska

Flygfält
Lars Preinfalk, Swedavia

MYNDIGHETENS UPPDRAG

Inriktning/Mål/Vision 
Lena Erixon, Generaldirektör, Trafikverket

GÄSTFÖRELÄSNING

Asfalt - hundra år av väghistoria
Lena Knutsson Udd och Ida Dicksson, författare

PÅVERKAN VÄGKROPP

Terrass och obundna lager
Sigurdur Erlingsson, VTI

Beläggning
Safwat Said och Abubeker Ahmed, VTI

Däckens inverkan på nedbrytning 
Robert Karlsson, Trafikverket

Dimensionering
Tomas Winnerholt, Trafikverket

UTVECKLING PÅ VÄG

Bitumen – Problem eller möjligheter?
Hans Lundkvist Nynas

Rullande bärighetsmätning
Roger Nilsson, Skanska

Vägyta
Jonas Ekblad, NCC

Framtida vägkonstruktioner
Mats Wendel, PEAB