Go to navigation

Kontrakttyper som fremmer utvikling og innovasjon 

16 september 2014
Park.inn Radisson Oslo Airport, Gardemoen

 

NVF Belegningsutvalget har gleden av å invitere til seminar om Kontrakttyper som fremmer utvikling og innovasjon. Kontrakter med strengt spesifiserte krav gir liten mulighet for å utvikle alternativer. Ut fra et økonomisk perspektiv innbyr dette ikke til å introdusere nye løsninger da det vil bli ansett fordyrende på det ferdige produktet. 
 
Vi har vært heldige å få gode representanter fra de andre Nordiske land for å ta del i deres erfaringer med bruk av ulike kontraktstyper, blant annet om hvordan en kontrakt er utformet og formgitt er sterkt regulerende for hvordan oppdraget gjennomføres. I tillegg vil entreprenør, konsulent og byggherre si litt om sitt ståsted og ønsker fremover. NTNU vil gi noen generelle betraktninger rundt kontraktsutforming og innovasjon. 
 
Målet er å utvikle kontraktstyper som både setter krav til kvalitet for det ferdige produktet og samtidig inviterer til innovasjon og nye løsninger. Det vil skape en vinnvinn situasjon for både byggherre og entreprenør som ønsker å utvikle bransjen. 

Program

Åpning og innledning,
Møteleder Jon Borge Finset 

 Gjennomgang av erfaringer fra nordiske land med kontrakter som fremmer innovasjon
  - Sverige, – Henrik Sjøholm, Skanska  
  - Danmark, – Poul Henning Jensen, Pankas  

 
Gjennomgang av erfaringer fra nordiske land forts. 
  - Finland, – Lars Forsten, Lemminkainen  
  - Norge, – Roar Telle, Veiteknisk  
 
Kontraktsutforming og innovasjon 
  - SINTEF/NTNU  – Ola Lædre  
 
Erfaringer fra Norske aktører  
  Hvordan ønsker Veidekke at fremtidige kontrakter er utformet  - Entreprenør,  Øyvind Moen, Veidekke 
  Hvordan oppnå optimal dekkelevetid  - Konsulent. Johnny Johansen, Vianova  
 
Hva ønsker SVV å oppnå 
  - SVV,  Torgrim Dahl, SVV Region Øst