Go to navigation

NVF´s Beläggningsutskott arrangerade i samarbete med NVF´s utskott för Vägens konstruktion, ett miljöseminarium, Environmental Focus on Roads and Pavements, under Via Nordica kongressen 2012 i Reykjavik.

 

Med hjälp av seminariet, ville utskotten påvisa hur mycket dessa ”tekniska utskott” arbetat med ämnen, som har miljöanknytning. Utskotten ville också ta upp högaktuella väg-, trafik- och miljöfrågor, i form av föredrag från branschens specialister. Huvudarrangören, NVF´s beläggningsutskott, redogjorde också för sina huvudämnen och projekt under de senaste åren. Beläggningsutskottet presenterade också sin nya broschyr om återvinning av asfalt under Via Nordica.

Följande föredragshållare hade bjudits in till seminariet, som hölls på engelska :

Leena Korkiala-Tanttu
Professor vid Aalto Universitetet, Finland
How environmental impacts can be part of the DB (Design and Build) tendering (abstract)
Ekoeffektivitet och livscykel-aspekter i samband med anbudprocesserna (presentation)

Ole Jan Nielsen
NCC Roads, Denmark
Energy Saving Road  (abstract)
Rullmotstånd och bränsleåtgång som funktion av beläggningstyp och ytstruktur (presentation)

Carl Christian Thodesen
SINTEF, Norway
Recycled Asphalt  (abstract)
Ekonomisk och miljömässig nytta av återvinning av asfalt (presentation)

Björn Kalman
VTI, Sweden
A green future for asphalt pavements (abstract)
Återvinning av asfaltbeläggningar I de Nordiska länderna (presentation)


Ordförande för seminariet var Lars Forstén, Lemminkäinen Infra Oy, Finland.

I denna publikation har seminariets öppningsanförande och föredragshållarnas sammandrag och presentationer sammanförts till en rapport.