Go to navigation

Seminarium GODSINFRASTRUKTURÅTGÄRDER FÖR NORDENS VÄLFÄRD

Kungliga tekniska högskolan (KTH), Stockholm, 23 september 2014

 

Program 

 1. Kalkylmodellerna ur ett näringslivsperspektiv   

 2. Vad är på gång / aktuellt i CBA sammanhang i respektive land

 3. Hur värderas näringslivets nyttor i samhällsekonomiska kalkyler? Nyinvestering, reinvestering och underhåll

 4. Uppsummering

 5. Hantering av (eventuella) effekter på näringslivets konkurrenskraft