Go to navigation

Norge:

Vegvesen.no

 

Sverige:

Trafikinformation på stationer - Grafisk utformning

Stationshandbok

Ljushetskontraster

Kulör och kontrast - Ljushetskontrastens betydelse för personer med synnetsättning

Äldre som cyklister

Ombyggnad av ledstråk på ett antal torg i Stockholm - utvärdering av utformning och lärdommar från arbetsproecessen, utförda på uppdrag av Stockholm stad av Emma Newman. - Link følger

Tryckknappslådans hjälpfunktioner, Utvärdering utifrån gravt synnedsatta och blindas förutsättningar, Studie 1, utförda på uppdrag av Stockholm stad av Emma Newman. - Link følger

Tryckknappslådans hjälpfunktioner, Utvärdering utifrån gravt synnedsatta och blindas förutsättningar, Studie 2, utförda på uppdrag av Stockholm stad av Emma Newman. - Link følger

 

Danmark:

Evaluering af tilgængelighedsrevisionen