Go to navigation

Prosjekter

Utvalget har valgt å organisere det faglige arbeidet i 3 prosjekter
(ledende land i parentes):

  • Vinterteknologi  (Norge)
  • Utstyr og metoder for effektiv drift  (Norge)
  • Organisering, kontrakter og oppfølging (Sverige)

Det er opprettet arbeidsgrupper med medlemmer fra ulike nordiske land for alle de tre prosjektene. Hver arbeidsgruppe har et ledende land. Arbeidsgruppene kan knytte til seg eksperter, som ikke er utvalgsmedlemmer, med i arbeidet i arbeidsgruppen.