Go to navigation

Nordiskt Trafiksäkerhets Forum


Program for trafiksikkerhedesseminar den 30/3-20162minus1 Thorshavn 2016.pdf Anders Gaardbo, Vejdirektoratet, Danmark

ATK i Sverige 160330 Färöarna.pdf, Per Wisenborn Malmö Stad, Sverige

Cykler Thorshavn 2016.pdf, Anders GaardboVejdirektoratet, Danmark

Automatisk_trafikkontroll_i_Norge.pdf, Sigurd Løtveit , Norge

Nasjonale trafikksikkerhetsplaner.pdf, Sigurd Løtveit , Norge

Trafikksikre kommuner.pdf , Sigurd Løtveit , Norge

Sykling på fortau - Elin.pdf,Elin Beate Børrud Drammen kommune, Norge

TRAFIKSÄKERHETSSTRATEGI_ Malmö_2015-2020.pdf, Per Wisenborn Malmö Stad, Sverige

WT_new_trends_FAE_mars_2016_an_hided_og_m_vidb.pdfCEDR N5 Improvements in the field of Road Safety Auður Þóra Árnadóttir, Island

Övergångsställen Malmö 160330 Färöarna.pdfÖvergångsställen Malmö, Per Wisenborn Malmö Stad, Sverige

--------------- 

2015 års Nordiska Trafiksäkerhets Forum hölls i Silkeborg, Danmark 3-4 Juni

Länk till program i pdf ver (2015-06-03) ->

För att se presentationerna klicka på titeln

ONSDAG 3 JUNI

1. Välkommen til Silkeborg Frank Borch-Olsen Formand for Vej- og Trafikudvalget Viceborgmester, Silkeborg

2. Olyckssudvikling i Danmark og i Norden, Lars Ekman, Trafikverket, se

KOMMUNAL TRAFIKSIKKERHET

3. Trafikksikkerhed i Silkeborg, Gitte Merstrand, Sikeborg kommune, dk

4. Trondheim – byutvikling og trafikksikkerhet, Erik Jørgen Jølsgard, Statens Vegvesen, no

5. Trafiksäkra Örebro, Kommunalt TS-program med indikatorer och mått, Roger Johansson, SWECO, se

6. STRADA ny uttagsweb, Monika Frank, Transportstyrelsen, se

BLÖDE TRAFIKANTER OG TRAFIKKSIKERHET

7. Trafiksäkerhetseffektsamband för oskyddade trafikanter, Thomas Jonsson, NTNU, no

8. Trygga och säkra korsningspunkter mellan fot­gängare och cyklister, Annika Nilsson, Trivector, se

VISION OG STRATEGI

9. Nollvisionen 2.0, nästa steg i ts-arbetet Maria Krafft, Trafikverket, se

10. Trafiksäkerhetsindikatorer i Norden, översikt och exempel, Christel Kautila, Destia, fi

BETEENDE OG ADFÄRD

11. Kampanjer för cykelhjälmanvändning Søren Troels Berg, Rådet for Sikker Trafik, dk

Länk till film->

TORSDAG 4 JUNI

TRAFIKKSIKKERHEDANALYSE

12. Brug av olyckesfaktorer i dypteanalyser, Henrik Værø, HVU, dk

13. Seriously injured road users in Finland , VAAKKU-study, Noora Airaksinen, SITO, fi

SYKKEL OG TRAFIKKSIKKERHED

14. Drift och underhåll på cykelvägar, Anna Niska, VTI, se

15. Djupanalys av dödsolyckor, cykel, Vibeke Schau, Statens Vegvesen, no

16. Undersökning om cykelhjälm i undersökningskommissionernas material, Juha Valtonen, Trafikskyddet, fi

17. Supercykelstier – smidigt og sikkert eller kringlet og farligt?, Anne Eriksson, Vejdirektoratet, dk.

18. Självrapporterade skador på cyklister, Søren Troels Berg, Rådet for Sikker Trafik, dk

HASTIGHET OG ATK

19. Trafikksikkerhetseffekter av streknings-ATK , Arild Ragnøy, Statens Vegvesen, no

20. ATK utveckling, 1000 nya ATK, även i tätort, Eva Lundberg, Trafikverket, se

BETEENDE OG ADFÄRD

21. Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken – finländarnas uppfattningar, Petri Jääskeläinen, Trafikskyddet, fi

VISION OG STRATEGI

22. Nordiskt trafiksäkerhetsarbetet kontra det globala, Matts-Åke Belin, PIARC, se

Avslutning och välkomna till Via Nordica den 8-10 juni 2016 i Trondheim, Elin Beate Børrud, Drammen kommune, Norge

 Länk till hemsida -> http://www.vianordica2016.no/


 

 

 

Frågor angående arrangemanget besvaras av  stb@sikkertrafik.dk eller amg@vd.dk

 

 

 

null

Silkeborg från ovan

 

 ---------------------------------------------------

 

2014 års Nordiska trafiksäkerhets forum hölls i Reykjavik, Island

4-5 juni 2014

Länk till programmet ->

Program med länkar till presentationerna

ONSDAG 4 JUNI

1. Välkomna, i Island är vi opptat av ....... Auður Þóra Árnadóttir, Vegagerdin, is

OLYCKSDATA

2. Hvorfor har der været en meget positiv trafiksikkerhedsudvikling i Norden och Danmark?,

Lars Ekman Trafikverket,se

Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet, dk

3. Road accident investigation in Finland, Arja Holopainen, FMIC, Road Safety Researcher, fi

4. Hur sjukvårdsdata implementeras i planeringsprocessen, Torsten Bergh, Trafikverket, se

5. Suicidklassning av dödsfall i vägtrafiken, Anna-Lena Andersson, Uddevalla sjukhus, Kenneth Svensson, Trafikverket, se

MYKE TRAFIKANTER

6. Pedestrian priority and safety in crosswalks, Hörður Bjarnason, Mannvit, is

7. Strategi for samspill mellom sykkel og kollektiv Sigrun Dalen Ganz, Ramböll, no

8. Samspillet mellom syklister og bilister Mikael Sørensen, TÖI, no

9. The relationship between safety and increased cycling, Markus Pöllänen, Tampere University of Technology, fi

10. Ny viden om fodgængerulykker, Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet, dk

11. Ivaretaking av myke trafikanter i planfasen og byggefasen, Stian Lyngsgård/Sverre Slettemark Vegtilsynet i Norge, no

TORSDAG 5 JUNI

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM

12. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017, Sigurd Løtveit, Statens Vegvesen.no

13. System for styring av vegsikkerhet, Hans Wahlström, Vegtilsynet/no

14. Cykelsäkerhetsstrategi, Johan Lindberg, Trafikverket, se

SJÄLVFÖRKLARANDE VÄG

15. Trafiksäkerhetseffekter av frästa räfflor och mötesfria vägar, Anna Vadeby, VTI, se

16. Forsterket midtoppmerking – Valg av løsning og forventede virkn., Terje Giæver, Statens vegvesen, no

TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION

17. Ny vejledning i trafiksikkerhedsinspektion i Danmark og Norge, Anders Møller Gaardbo / Jens Kristian Duhn , Vejdirektoratet/Rambøll, dk

HASTIGHET

18. Höga hastigheter inom yrkestrafiken, (Patrick Magnusson) Johan Lindström , Sveriges Åkeriföretag, se

19. 110 km/t som ny øvre fartsgrense i Norge, Arild Ragnøy, Statens vegvesen, no

BETEENDE/ADFÄRD

20. Trötthet/Trafiksäkerhet, Anna Anund, VTI, se

21. Evaluering av den norske føreropplæringen Lars-Inge Haslie, Statens vegvesen, no

22. Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og tiltak, Ole Jørgen Lind, Statens vegvesen, no

Avslutning och välkomna till Nordiskt trafik-säkerhetsforum 3-4 juni 2015 i Silkeborg, Danmark, Anders Møller Gaardbo, Vejdirektoratet, dk

 

 Bergen 15-16 maj 2013 Klicka på rubriken av någon av de 21 presentationerna 
 
för att ladda ner presentationsbilderna

ONSDAG 15 MAJ

 1. Välkomna till Bergen, Fillip Rygg, byråd for byutvikling og samferdsel i Bergen.

 OLYCKSUTVECKLINGEN

 2. Positiv olyckutveckling i de Nordiska länderna Lars Ekman, Trafikverket, se

 NATIONELLA TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM

 3. Nationella trafiksäkerhetsprogram, Sigurd Løtveit,no, Anders Gaardbo, dk,Christel Kautiala, fi, Auður Þóra Árnadóttir , is,Lars Ekman, se

 KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM

 4. Kommunal trafiksikkerhedsplan for København,Claus Rosenkilde, København kommune, dk

 5. Bergens kommunal trafiksäkerhetsprogram Elin H. Gullbrå, Statens vegvesen, no

 6. Från probleminriktade till målstyrda kommunala trafiksäkerhetsprogram, ny manual, Roger Johansson, SWECO, se

 ATT UTFORMA EN TRYGG OCH SÄKER TRAFIKMILJÖ

 7. E18 en säker väg i Finland, Johanna Nyberg, Ramböll, fi

 ANALYS AV OLYCKSDATA

 8. Välj rätt analysmetod för ditt ändamål Arild Nærum, Statens vegvesen, no

 9. Kombination av, sjukvårds- og försäkringsdata Hans-Yngve Bergh, Trafikverket, se

 10. Skadegrad international harmonisering af definition, Stig Hemdorff, Vejdirektoratet, dk

 17.30 Avslutning

 TORSDAG 16 MAJ

 ANALYS AV TRAFIKOLYCKA

 11. Temaanalyse av dödsulykke på strekninger med vegarbeid, og av sykkelulykker, Ann Karin Midtgård, Statens vegvesen, no

 12. Dødsulykker med fodgængere, orsaksanalyse Anders Gaardbo, Vejdirektoratet, dk

 13. Sikkerhet på gangfelt i Bergen, Tore Bergund-Haugen og Remy Furevik, Statens vegvesen, no

 ATT UTFORMA EN TRYGG OCH SÄKER TRAFIKMILJÖ

 14. Prioritering av blöde trafikanter i New York Bente Beckstrøm Fuglseth, Statens vegvesen, no

 15. Ombyggnad av stadsrum med hänsyn till bl.a. trafiksäkerhet, Janus Christoffersen, Köbenhavn kommune

 16. ”Om de oskyddade fick bestämma…”Christer Hydén, prof em, LTH, se

 INFORMATION, DIALOG OG PÅVIRKEN

 17. Kampanjer påverkar oss, hur gör man? Søren Troels Berg, Rådet for Sikker Trafik, dk

 TRAFIKANTADFERD

 18. Bättre trafiksäkerhet för unga trafikanter, finsk/norskt projekt, Dagfinn Moe, SINTEF, no

 HASTIGHET

 19. Rätt fart - vor starkt må man köre på denne vej? Søren Troels Berg, Rådet for Sikker Trafik ogMorten Klintø, Vejdirektoratet, dk

 20. Jämförelse av hastighedsgrænser i de nordiske land, Riikka Rajamaki, VTT, fi

 21. Hastighet - ett viktigt insatsområdeYlva Berg , Trafikverket, se

 Avslutning och välkommen till Nordiskt trafiksäkerhetsforum i Reykjavik i Island 4-5 juni 2014, Auður Þóra Árnadóttir, Vegagerdin, Island