Go to navigation

Höstmöte Informationssystem IKT Åbo 2014

Sommarmöte Informationssystem IKT Gotland Visby 2014

Høstmøde Informationssystem IKT i København 2013

Agenda och anteckningar höstmöte NVF IKT Danmark 2013-10-24/25

Höstmöte 2013-10-24-25

Agenda NVF IKT höstmöte 2013

Invitation til høstmøde 2013 Köpenhamn

-------------------------------------------------------------

Sommarmöte Informationssystem IKT i Röros 2013

Sommarmöte - Föreläsare på sommarmöte i Röros 2013

Tomas Levin SINTEF

NordFoU presentasjon - Jon Krokeborg

JONKRO SD seminar - Jon Krokeborg

Nationella presentationer på sommarmöte i Röros 2013

Finland 2013

Danmark 2013

Sverige 2013

Norge 2013

-------------------------------------------------------------

Höstmöte IKT i Malmö november 2012