Go to navigation

Medlemmar av de finska, svenska, norska och danska utskotten träffades i Lillehammer Norge för första gången sedan den nya perioden påbörjades i juni 2012. Hilde Bye med det norska utskottet svarade för de praktiska arrangemangen. Sammanträdet startades med gemensam lunch på måndag och avslutades på samma sätt nästa dag. Programmet hade sammanställts så att närvarande fick en bra översikt av de lokala frågorna i Lillehammer, där de olympiska vinterspelen arrangerades 1994. Annar Skrefsruds presentation hittas här, Björn Hjelmstads presentation hittas här och Jon Helge Lesjös presentation hittas här. Huvudparten av programmet var ändå reserverad för ämnen som fokuserade på utvecklingen av utskottets verksamhet.

För att lära känna varandra berättade medlemmarna om sitt arbete och engagemang. Efter det fortsattes diskussionen i små grupper om de förväntningarna, som man satte på samarbetet. På förhand hade varje utskott uppmanats att fundera på trafiksystemets största utmaningar. Resultaten från varje land bokfördes på blädderblocket och delades in i tre huvudkategorier: utmaningar i trafiksystemet, i städer (byer) och i Norr. Presentationerna enligt land kan hittas här: Danmark, Finland, Norge, Sverige.

Nästa morgon fortsatte sammanträdet med att titta på verksamhetsplanet 2012 - 2016 litet noggrannare. Anders Jansson förberedde grupparbetet med sin presentation. Kanske den förra kvällens perfekt middag gav impulser till arbetet, eftersom arbetet gick smidigt och som resultat kunde innehållet av seminarierna i stora drag slås fast. Dessutom lyckades vi samla de arbetsgrupper A-D, som i fortsättningen ska ha ansvaret för seminarier. Det uppdaterade verksamhetsplanet 2012 - 2016 med arbetsgrupper kan hittas här.

Trafikanalys ordnade i april i Stockholm ett seminarium kring omvärldsanalys, där både utmaningar och sätt att hantera dem behandlades. Det lönar sig att bekanta sig med seminariets material.