Go to navigation

Strategisk planering -utskottets möte arrangerades 27.10.2013 i Helsingfors.

Mötesärendena var:

  1. En återblick på seminariet i Lillehammer
  2. Arbetsgruppernas reporter (reviderad Verksamhetsplan 2012-2016 med arbetsgrupper)
  3. Nytt från länderna: Kjetil Strand (1), (2), (3), Vibeke Forsting och Anders Kaas
  4. Utskottets vidare arbete
  5. Initiativ till kongressen i Trondheim 2016: vad kan vi göra på ett nytt sätt?