Go to navigation

Velkommen til utvalggsidene til utvalget Kompetanse

 

Arbeidsområder i perioden

"Best praksis" i Norden - vi lærer av hverandre

  • Hvordan sikre framtidig rekruttering til sektoren

  • Attraktivitet bygges via kvalitet på utdanning, samarbeid og markedsføring av de gode historiene

  • Felles kompetanse- og ferdighetskrav i Norden

  • Faglig utvikling innen vegsektoren

  • Norden som arbeidsmarked

  • Lede, utvikle og beholde kompetanse

19/01 2012
05/01 2011

NVF Kompetenspris 2012

Temagruppe Kompetence annoncerer "Kompetenspris 2012". I denne nyhed findes oplysninger om hvem kan nomineres og hvordan nomineringen sker. Sidste frist er 1. oktober...

Mer

Ordförande i utskott

NamnLandE-post

Sekreterare i utskott

NamnLandE-post

Medlemmar

NVFs medlemmer