Go to navigation

Velkommen til utvalggsidene til utvalget Kompetanse

 

Arbeidsområder i perioden

"Best praksis" i Norden - vi lærer av hverandre

  • Hvordan sikre framtidig rekruttering til sektoren

  • Attraktivitet bygges via kvalitet på utdanning, samarbeid og markedsføring av de gode historiene

  • Felles kompetanse- og ferdighetskrav i Norden

  • Faglig utvikling innen vegsektoren

  • Norden som arbeidsmarked

  • Lede, utvikle og beholde kompetanse

Ordförande i utskott

NamnLandE-post

Sekreterare i utskott

NamnLandE-post

Medlemmar

NVFs medlemmer