Go to navigation

Nordiskt Vägforum (NVF), utskott Fordon och Transporter

Seminariet gav lägesrapportering från pågående försök och vidareutveckling av högkapacitetsfordon för tunga godstransporter. Lastbilar med bruttovikter upp till 74 ton och längder upp till 34 m väntas bidra till att klara klimatmålen. 

Seminariet var öppet för alla intresserade.

Datum4 december 2014
PlatsVolvo Demo Center, Göteborg, Sverige
AnmälanStängd
Moderator

Mårten Johansson, Teknikchef, Sveriges Åkeriföretag

Bildspel från föredragen:

 

Mats Willén

 

 

Nya regler för användning av HCT fordon i Sverige.

NVF.pdfFörsök långa o tunga.pdf

Anders Gunneriusson

 Besiktning och tekniska krav på fordon för att bli HCT-godkända

Tekniska krav över 60 ton och 25 16-9.pdf

Petter Åsman

 Infrastruktur för lastbilar på 74 ton och upp till 34 m

NVF Tunga fordon 74t_P Åsman_slutlig.pdf

Sakari Backlund

 Erfarenheter med bruttovikt 76 ton i Finland

Johan Granlund

Uppdatering av vägars geometri, bärighet & skyddsanordningar

Uppdatering av vägars geometri, bärighet, skyddsanordningar mm - WSP 16_9.pdf

Lena Larsson & Per Olsson

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas.pdf