Go to navigation

Nordiskt Vägforum (NVF), utskott Fordon och Transporter

Seminariet gav lägesrapportering från pågående försök och vidareutveckling av högkapacitetsfordon för tunga godstransporter i Norden. Lastbilar med bruttovikter upp till 90 ton och längder över 30 m väntas bidra till att klara klimatmålen.

Seminariet diskuterade vad detta innebär för infrastruktur, trafiksäkerhet, fordonsutformning i norden och tänkbara förhållningsätt till pågående översyn av direktivet för tunga fordons vikter och dimensioner inom EU. Seminariet var öppet för alla intresserade.

Seminariet är dokumenterat genom NVF Rapport 01/2013.

Datum Tisdag 19 mars 2013
Plats Radisson Blu Arlandia Hotell, Arlanda flygplats (Stockholm), Sverige
Anmälan Stängd
Avgift 700 SEK faktureras av NVF Sverige och täcker lokalhyra och fika
Moderator

Mikael Nilsson, ordförande i Sveriges Åkeriföretag

Program:

12:00 Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag
NVF Fordon och Transporter
 12:10 Anita Jormsjö, Transportstyrelsen
Försök med High Capacity Transport (HCT) fordon i Sverige
12:40 Anders Berndtsson, Trafikverke
Hur kan HCT fordon bidra til att nå klimatmålen i Sverige
13:10 Paus
13:25 Thomas Holmstrand, Trafikverket
Möjligheter och begränsningar i väginfrastrukturen för HCT fordon i Sverige
13:55 Peter Engström, Cliffton
Malmtransporter 90 ton på 10 axlar / Pajalaprojektet,
14:25 Kaffe/Te/Frukt paus 
14:50 Representant från Trafikministeriet
Förslag till ökad bruttovikt 76 ton i Finland
15:10 Hans Ahola, Ahola Transport
Hur vill transportnäringen att HCT-regler ska utformas & den finska modellen
15:30 Johan Granlund, Vectura
Förvaltning av vägars geometri, bärighet, trafikseparering, vägkant, skyddsanordningar
16.00  Paus
16:15  Är förslag till ökade bruttovikter i Finland bra också för Sverige?
Paneldebatt med föredragshållare samt hög representant från Näringsdepartementet

17:00

Dag 2

 Avslutning

Thomas Tangvik-Magnussen, Statens vegvesen

Endringer om tillatte vekter og dimensjoner i Norge.

Presentation från möte i NVF Fordon och Transporter som bedöms vara intressant för de som deltog i det öppna HCT-seminariet.

 
Forslag nye vekter og dimensjoner i Norge, Tangvik-Magnussen SVV.pdf