Go to navigation

Arbeidet i NVF skjer innen utvalg. Utvalgenes arbeid skal bestå av å utveksle informasjon, kunnskaper og erfaringer innenfor sitt arbeidsområde. Noen utvalg fungerer både på nasjonalt og nordisk nivå, mens andre utvalg fungerer bare på nordisk nivå. Hvert utvalg har en leder og en sekretær. Ledelse av det enkelte utvalg fordeles på medlemslandene. 

Les mer om utvalgenes arbeid ved å klikke på lenkene til venstre.