Go to navigation

Webinarier

Utskottet bedriver en stor del av sin kunskapsspridning via webinarier, som är en enkel och smidig form att interagera. Konceptet bygger på korta presentationer på 20-30 minuter som hålls under lunchtid ungefär en gång i månaden. Ämnena varierar från gång till gång, och deltagarantalet är normalt mellan 20-60 personer.

Webinarierna är öppna för såväl utskottsmedlemmar, övriga inom NVF samt även externa personer som har intresse inom området.

Nedan följer en lista på såväl utförda som kommande webinarier.

Webinare #1        Martin Wiström - NVFs nya struktur och framtiden för utskottet Vägteknologi

Webinarie #2, 2017-02-10        Björn Kullander - Svenska erfarenheter från utförda och kommande betongvägar

Webinarie #3, 2017-05-17        Johan Ullberg - Övervakning av E10 Kiruna inför stadsflytten

Webinarie #4, 2017-09-08        Greger Wian Lyngedal - Frostsikring av veger i Norge

Webianrie #5, 2018-02-02        Erik Nielsen - Genbrug af asfalt i Danmark, udvikling mod højere genbrugsandel

Webinarie #6, 2018-03-09        Henrik Bjurström - Seismic non-contact surface wave measurements on pavements

Webinarie #7, 2018-04-20        Pertti Virtala - Ny tillståndsvariabel för vägytemätningar, RIDE

Webinarie #8, 2018-09-21        Virgilio Perez - Rekonstruktion av historiska vägar inom världsarvet Gammelstad Kyrkstad

Webinarie #9, 2018-10-26        Hernan Mujica – Återvinningsasfalt

Webinarie #9.5, 2018-11-07     Bergþora Kristinsdottir – Low volume roads exposed to extreme increase in tourist traffic

Webinarie #10, 2018-11-23       Katri Eskola – PYKE Nya tekniska krav och klassifikation av beläggningsarbete

Webinarie #11, 2018-12-14      Björn Kalman – 74 ton i Sverige, var står vi?                                           

Webinarie #12, 2019-01-25    Birkir Hrafn Joakimsson - Demands on surface dressing in constantly changing weather

Webinarie #13, 2019-02-22    Matteo Pettinari - Asfalt med lågt rullmotstånd

Webinarie #14, 2019-03-15    Helge Mork - Frostsikring, aktuell forskning NTNU

Webinarie #15, 2019-04-05    Juha Aijo – Instrumentering av ett vägnät (Arctic Infra Challenge-project)