Go to navigation

Måndag 2019-05-27

Sommarmötets seminariedag

08:00 Välkommna Föredrag 

08:30 Måling af vejslid fra landbrugskøretøjer - Susanne Baltzer, DK 

08:50 Design guidelines: Road Structures - Marja-Terttu Sikiö, FIN 

09:10 Beständighet i asfalt - Beenash Shahzadi, NO 

09:30 Asfaltbelægning udfordringer - asfalt i sauna miljø - Bergþóra Kristinsdóttir, ISL 

10:00 Kaffe 

10:20 Omorganisering av trafiksektorn i Finland - Matti Vehviläinen, FIN 

10:40 EPD deklaration på asfaltmaterialer - Knut Boe, NO 

11:00 Homogenitetsmätningar och hålrum med GPR - Martin Wiström, SVE 

11:30 ViaNordica 2020

Per Andersson, Björn Kullander och David Gullberg redogör för status på förberedelserna inför ViaNordica2020, och vi samlar ihop utskottet kring vilka kringarrangemang som kan vara aktuella. 

12:00 Lunch

Forskartävling Vägteknologi 2019 

13:00 –

Danmark: Dansani Muttuvelu – Permeable pavements with large stone aggregate 

Finland: Mikko Ailisto - Automated control of asphalt paving machinery in relative coordinate system 

Sverige: Lisa Lövqvist - Karakterisering och modellering av frostskador i asfalt 

Norge: Diego Barbieri - Use of local materials for road construction - 5 min intro, 20 min per land, 5 min mellan inläggen 

14:45 Kaffe - Uppsummering forskartävling och landsvis röstning 

15:15 Tunga transporter på det nordiska vägnätet (Johan Ullberg) - HCT dim vegt i Finland (Vesa Männistö)

Moderator: Johan Ullberg

Kort summering landsvis vad status är i respektive land, och vad som ligger framför oss de kommande åren. Med avstamp i detta leder Johan en en debatt kring vad som är viktigt att fokusera på de kommande åren, vilka lärdommar som vi kan förmedla mellan länderna och de största riskerna och möjligheterna fom ökade tillåtna totalvikter kan ge.

16:00 Klimatanpassning inom vägsektorn, status och framtid

Moderator: Mads Jegsen

Kort benchmarking mellan länderna i aktuella frågor inom omställningen i asfaltbranschen, certifiering av asfaltprodukter och klimatkalkyler. Vad har hänt sedan sist, och vad händer den kommande tiden i de nordiska länderna? Vilka övriga insatser sker inom området? Mads leder en diskussion med utskottets medlemmar och vad kan vi ta med oss till ViaNordica 2020 i frågan? 

17:00 Avslutning och webinarieplanering 

19:00 Festmåltid

 

Tisdag 2019-05-28

Föreläsningar och teknisk tur

08:30 Samling 

08:45 Teknologisk Institut och det nya Vejlaboratorium - Hanne K. Jørgensen 

09:15 Banedanmark, Projektet Ringsted-Fehmarn Banen - Klaus S. Jørgensen 

10:00 Afgang BUSS.

Ny Køge Nord – stationsområde med sammenkobling af Motorvej, lokaltrafik, fjerntrafik Gadstrup: LAR asfalt udført af Colas Skovvejen: Ny asfalt med lav rullemodstand LUNCH (Ny bro over Roskilde Fjord) Ny tunnel i København – projekt havnetunnel, Ny krydstogtterminal, med anløb af 3 store skibe/dag, hvor der skal skiftes gæster (4000 gæster/skib/dag) 

16:00 (senast) Københavns Lufthavn (Kastrup), avstigning för de som ska med flyget