Go to navigation

Måndag 2017-06-12

08:00 Ledningsgruppsmöte

09:00 Välkomstsamling, presentation av deltagarna

09:20 Utskottsmöte

10:00   Fika

10:30 Forskartävling Vägteknologi 2017 - Kort intro och historik (Lars Forstén) (pdf)

10:40 Finland: Manu Marttinen –  BIM based rehab and maintenance process for roads and highways (pdf)

11:10 Norge: Vegar Antonssen – Tolking av bæreevne fra TSD-målinger utført i Norge (pdf)

11:45   Lunch

12:40 Sverige: Henrik Bjurström – Oförstörande styvhetsbestämning av beläggningar i fält (pdf)

13:10 Danmark: Kira Hyldekær Janstrup – Trafiksikkerhed som grundlag for bedre prioritering af vejvedligehold (pdf)

13:40 Uppsummering forskartävling och landsvis röstning  

14:00    Fika

14:20 Presentation Förbifart Stockholm - Maria Rydén, TRV (pdf)

15:00 Studiebesök Förbifart Stockholm och andra vägprojekt i området

 

Tisdag 2017-06-13

09:00 Inledningstal Martin Wiström

09:10 Key-note speaker Håkan Johansson Trafikverket: Klimatsmart infrastruktur (pdf) 

09:50 Fika

Utmaningar för vägnätet avseende nybyggnation och underhåll med beställarens syn, med belysande från både vägens konstruktion och beläggningsunderhåll

10:15 Danmark    Vejtekniskt Institut och andra danska aktiviteter, Claus Krøldrup Pedersen/Finn Thøgersen (pdf) 

10:30 Sverige    BK74-ton och utökade längder, status och påverkan på väg, Johan Ullberg (pdf) 

10:50 Finland    Nya vägverksorganisationen i Finland, Matti Vehviläinen (pdf) 

11:00 Finland     Nätverksmätningar av beläggningstjocklek på sekundära vägar, Juha Äijö (pdf) 

11:10 Norge    Foreslåtte endringer i revidert håndbok N200, Jostein Aksnes (pdf) 

11:30 Island     City Line och nya vägar ut från Reykjavik – finansiering och lösningar, Haraldur Sigursteinsson (pdf) 

11:50      Summering av pass inkl kortare frågestund

12:00 Lunch

Entreprenörens och konsulternas syn och lösningar på utmaningarna

13:00 Färöarna    Förändringar på Färöarna, två asfaltaktörer och vägtullar, Eydna Mikkelsen/ Heðin Poulsen (pdf) 

13:20 Danmark    Stordrift i kommuner – hur påverkar det branschen och utförandekvalitet? Mads Jegsen (pdf) 

13:45 Finland    PEHKO-projektet, Hur uppstår en skadeskuld inom väganläggningar, Timo Saarenketo (pdf) 

14:20 Fika

14:40 Island    Inverkan av kraftigt ökad turism på vägkonstruktion och utformning, Birkir Hrafn Jóakimsson (pdf) 

15:00 Sverige    Så jobbar vi tillsammans mot klimatmålen! Kristina Martinsson (pdf) 

16:00    Avslutning, Martin Wiström