Go to navigation

2017 Sverige

08:00 Ledningsgruppsmöte

09:00 Välkomstsamling, presentation av deltagarna

09:20 Utskottsmöte

10:00   Fika

10:30 Forskartävling Vägteknologi 2017 - Kort intro och historik (Lars Forstén) (pdf)

10:40 Finland: Manu Marttinen –  BIM based rehab and maintenance process for roads and highways (pdf)

11:10 Norge: Vegar Antonssen – Tolking av bæreevne fra TSD-målinger utført i Norge (pdf)

11:45   Lunch

12:40 Sverige: Henrik Bjurström – Oförstörande styvhetsbestämning av beläggningar i fält (pdf)

13:10 Danmark: Kira Hyldekær Janstrup – Trafiksikkerhed som grundlag for bedre prioritering af vejvedligehold (pdf)

13:40 Uppsummering forskartävling och landsvis röstning  

14:00   Fika

14:20 Presentation Förbifart Stockholm - Maria Rydén, TRV (pdf)

15:00 Studiebesök Förbifart Stockholm och andra vägprojekt i området