Go to navigation

Nordisk trafiksikkerhedsforum 2019 i Lillehammer 17.-18.e september - reservér datoen

Denne side vil blive løbende opdateret/This page will be updated regularly

For medlemmer/members: arbejdsgruppemøder og årsmøde/work group meeting and year meeting

Velkommen til Nordisk trafiksikkerhedsforum 2019 (see below for English) 

Forummet afholdes på Hotel Scandic og starter med frokost/lunch tirsdag 17. september og slutter med lunch onsdag 18. september. programmet vil bestå af præsentationer af nye projekter/forskning/studier indenfor trafiksikkerhed.

Udvalgets arbejdsgrupper bidrager til programmet indenfor følgende tema:  Trafiksikkerhedsplaner og policy,  Bløde trafikanter,Trafikantopplæring og påvirkning,  Autonoma transportsystem,  Hållbara tunga transporter,Ulykkesdata og ulykkesanalyse. Vil du bidrage til programmet? Se her og send ind dit forslag.

Forummet vil også være en god lejlighed for at etablere kontakt med nordiske kollegaer og også at opleve Lillehammer. Vi planlægger en tur til det Norske vejmuseum, som mange har besøgt men som altid fornyer sine udstillinger.  

 

Welcome to the Nordic Traffic Safety Forum 2019 in Lillehammer, Norway.

The forum will be held at the Hotel Scandic and the program starts at lunch time Tuesday September 17th and ends with lunch Wednesday September 18th. The program will present a wide range of new projects/research/studies within traffic safety. 

The committee work groups will contribute to the program within their themes: Plans and policy, vulnerable road users, education and campaigns, autonomous transport systems, sustainable heavy transport, accident data and analysis. Do you have ideas for a presentation? Read more and submit your proposal here. 

The forum also offers good possibilities to network with Nordic colleagues and to see Lillehammer. We are planning a tour to the Norwegian Road Museum, visited by many but always offering new exhibitions. 

 

FacadeHotel Scandic i Lillehammer (fra hjemmeside)

Norsk vejmuseum i Lillehammer (fra hjemmeside)


Høstidyll på Maihaugen, Lillehammer

www.visitnorway.com
frkmags/Foap/Visitnorway.com