Go to navigation

Program med links til præsentationer  

Præsentationer på skandinavisk og engelsk (ingen tolkning) 

Program i PDF

Onsdag 27 september 

12.00-13.00      Frokost/Lunch

13.00-14.10      Velkommen til Nordisk Trafiksikkerhedsforum 2017

                         Status for ulykkesudviklingen i Norden.pdf Anne  Eriksson, Vejdirektoratet, DK

                          0-vision i Københavns kommune Søren Troels Berg,  Kbh Kommune, DK

                          Mobilitet til fots- attraktiv og sikker samtidig? Helge  Hillnhutter, Analysestrategi, NO

14.10-14.25     Strække-ben-pause

14.25-15.25     Dødsulykker i gangfelt i Norge 2005-2015  Svein  Ringen, Statens Vejvesen, NO

                         Introduction to autonomous vehicles, Suzanne  Andersson/Karin Hassner, SE

                         Autonomous vehicles, state of the art Isabelle  Roche-Cerasi, Sintef, NO

15.25-15.55     Kaffepause

15.55-16.35     Human adaptation to automated road traffic (ikke tilgængelig),  Hanna  Strömmer, Trafi, FIN

                         User perspective of self driving last-mile busses and  passenger cars in Finland, Markus Pöllänen,  Tammerfors tekn. Universitet, FIN

16.35-16.50     Strække-ben-pause

16.50-17.30       Minimum request for automatic cars (road marks),  Gunnar Strøm, Norskilt AS, NO

                          Road safety and autonomous cars - Opportunities  and threats. Panel discussion, Karin/Suzanne, SE

 

Aften                  Social aften med middag

   

Torsdag 28 september                        

                           

8.30-9.30          TS-kampagner i Norden  Torbjørn Tronsmoen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, NO  

                          Trafikkultur på Færøyene i lys av TS-kampanjer  Terje Olav Hafell, Statens  Vejvesen, NO

                          Vad jobbar man med i PIARC i trafiksäkerhet Jaakko  Klang, Egentliga Finland, FIN

9.30-9.45          Strække-ben-pause

9.45-10.45        Erfaringer med højere hastighedsgrænser på statsveje i Danmark Anders Møller Gaardbo, Vejdirektoratet, DK

                           Dybdeanalyser af alvorlige ulykker med lastbiler  Rikke Rysgaard, Havarikommissionen, DK

                          Højresvingsulykker, analyse af 200 ulykker, Winnie  Hansen, Vejdirektoratet, DK

10.45-11.15      Kaffepause - besøg en sikker  Mercedeslastbil, Finn  Bjerremand, DTL,DK

11.15-12.15      Ny kunskap om olyckor med lastbilar, Jesper Sandin,  VTI, SE

                          Analysis of video-recordings of truck-bicycle  encounters in Trondheim Petr Pokorny, NTNU, NO

                          Tunga lastbilar och vägräcken Johan Granlund, WSP,  SE

12.15-12.25      Strække-ben-pause

12.25-13.00      Forbedret undervisning af lastbilsførere Anne Eriksson, Vejdirektoratet, DK

                          Opsamling og afslutning

                          Velkomst til Nordisk Trafiksikkerhedsforum 2018 i Finland Jaakko Klang, FIN

13.00-14.00       Frokost/Lunch och farvel