Go to navigation

Preliminär agenda:

Information från respektive land

  • Status Vinterrapporten
  • Vidareutveckling av framtida rapport
  • Middag
  • Sommarmötet
  • Seminarium Horsens
  • Övriga frågor

Minnesanteckningar.docx från Reykjavik