Go to navigation

 
Här samlas all information om gruppens arbetsmöten och utgivna rapporter
Möteskalender med agenda och mötesprotokoll hittas i vänsterspalten alternativtunder fliken kalender.

 

Arbetsområdesledare: Kenneth Natanaelsson, Trafikverket

 

Publikationer:

 
Idéer för denna sidan emottages gärna av Anna Arvidsson, VTI

2017

Möte #1 Stockholm, Sverige 16-17 mars

Möte #2 Herning, Danmark 14-16 juni       Agenda    Mötesprotokoll

Möte #3 Oslo, Norge 14-15 september       Agenda  Mötesprotokoll

 

2018

Möte #4 Reykjavik, Island 15-16 mars  

Möte #5 Vasa, Finland 13-15 juni

Möte #6 Ringsted, Danmark 19 september


Listan uppdateras efter hand

  • SIRWEC Smolenice, Slovakien 29 maj - 1 juni 2018

  • TRA Wien, Österrike 16-19 april 2018

  • TRB Washington, USA 13-17 januari 2019