Go to navigation

Vinterväghållning, Vinterteknologi

 
 
Arbetsområdesledare: Kenneth Natanaelsson, Trafikverket. Anna Arvidsson, VTI, vikarierar fram till september 2017.

2017

Möte #1 Stockholm, Sverige 16-17 mars

Möte #2 Herning, Danmark 14-16 juni       Agenda    Mötesprotokoll

Möte #3 Oslo 14-15 september                Agenda  Mötesprotokoll

 

2018

Möte #4 Island mars 2018Listan uppdateras efter hand

  • TRB 7-11 januari 2018

  • Winter Road Congress Lahti 7-8 februari 2018

  • SIRWEC Bratislava februari (v.7) 2018

  • PIARC Gdansk 20-23 februari 2018

  • TRA Wien 16-19 april 2018