Go to navigation


Här samlas all information om gruppens arbetsmöten och utgivna rapporter
Möteskalender med agenda och mötesprotokoll hittas i vänsterspalten alternativt under fliken kalender.


Arbetsområdesledare: Kenneth Natanaelsson, Trafikverket

Idéer för denna sidan emottages gärna av Anna Arvidsson, VTI

  • SIRWEC Smolenice, Slovakien 29 maj - 1 juni 2018

  • TRA Wien, Österrike 16-19 april 2018

  • TRB Washington, USA 13-17 januari 2019