Go to navigation

Fokusområder

Statistik: I de tidligere perioder har udvalget for trafiksikkerhed præsenteret ulykkesdata for de forskellige lande, vist som udvikling i antallet dræbte. Det er vores ambition at  vedligeholde de nordiske landes statistikker på hjemmesiden.

 Dybdeanalyser: Vi vil lave en kort sammenfatning om hvordan dybdeanalyser udføres og bruges i de forskellige nordiske lande. Sammenfatningen vil blive lagt på hjemmesiden.

 Temanalyser: På hjemmesiden vil vi kort præsentere interessante temaanalyser fra de forskellige lande, som bygger på dybdeanalyser af ulykker. Specielt aktuelle resultater fra temaanalyser kan være godt at præsentere på Nordisk Trafiksikkerhedsforum.

 Ulykkesmodelmetoder: Vi sammenligner de modeller til prognoser for ulykker og vurdering af effekter af ombygninger, fx EVA (S), AP-model (DK), TSEFFEKT,SKOST (N).

 Arbejdsform

Vi regner med at få flere medlemmer. Vi vil dog først og fremmest mødes via Skype og i forbindelse med årsmøde/Trafiksikkerhedsforum.


Kontaktpersoner

Anne Eriksson, Vejdirektoratet, Danmark
Svein Ringen, Statens Vejvesen, Norge