Go to navigation

Fokusområder og arbejdsform

Arbeidsgruppa for Trafikksikkerhetsplaner og policy skal se nærmere på innhold og grunnlag for trafikksikkerhetsplaner på nasjonalt og lokalt nivå. Arbeidet vil primært bestå i å sammenlikne tilnærmingen i de ulike nordiske landene. I perioden vil vi særlig arbeide med følgende problemstillinger:  

  • Sammenlikne hvordan de ulike landene følger opp EU-direktiv om forvaltning om veginfrastrukturens sikkerhet.
  • Sammenhengen mellom målformuleringer og tiltak, inklusive oppfølging av om nødvendige tiltak er gjennomført
  • Bruk av indikatorer i målstyringen
  • Utarbeidelse av lokale trafikksikkerhetsplaner

 Gruppa tar sikte på to fysiske møter hvert år, hvorav det ene er i samband med utvalgets årsmøte/trafikksikkerhetsforum. I tillegg legges det opp til møter på skype.

Arbejdssprog er nordisk.

Kontaktpersoner 

Eva Lundberg, Trafikverket,Sverige

Sigurd Løtveit, Statens vegvesen, Norge