Go to navigation

Fokusområder:

1) Vi ønsker, at flere cykler og går.

2) Hvorfor vælger nogle at cykle og gå, hvorfor vælger andre ikke?

3) Det skal være sikkert at cykle og gå – sikre veje og sikre kryds.

 Vi overvejer at koncentrere os om cykeltrafik de første 2 år, og så skifte fokus til gangtrafik de sidste 2 år i perioden.

 Arbejdsform:

Vi forventer at mødes 1-2 gange årligt ud over ved Nordisk trafiksikkerhedsforum. På alle møder vil vi bruge tid på interessante oplæg, på drøftelser og udveksling af viden samt til besigtigelser.

Møder forventes at være 2 dages møder, f.eks. møde fra onsdag middag til torsdag eftermiddag.

 Første arbejdsgruppemøde efter nordisk trafiksikkerhedsforum vil være i 31. maj til 1. juni 2017 i Oslo. Derefter mødes vi til trafiksikkerhedskonferencen i september i Danmark. I foråret 2018 har vi planer om at mødes i Linkøping.

Vi har aftalt, at deltagere fra det besøgte land har ansvar for mødeprogram og for at være behjælpelige med info om hotel og transport.

 Vi starter med alle at indsamle relevant information om cykling; om motivation, om udvikling, om trafiksikkerhed og sikre løsninger. Relevante problemstillinger kan danne grundlag for mødet i Oslo. Lige nu tænker vi, at skolebørn og trygge ruter samt elcykler kunne være temaer for Oslo besøg.

 Vi vil udarbejde fyldigt mødereferat vedlagt relevante oplæg og besigtigelsesnoter efter hvert fysisk møde.

 Derudover har vi tanke om at holde telefonmøder via Lync. Dette vil dog afhænge af gruppens endelige størrelse, og hvorvidt arbejdsgruppen får behov for at drøfte og udveksle viden mellem de fysiske møder. Arbejdssprog er nordisk.

Kontaktpersoner 

Morten Klintø Hansen, Vejdirektoratet, Danmark

Kjell Jarslett, Norges Automobil-Forbund, Norge