Go to navigation

Referater og relevante links

Præsentation af gruppen Autonoma fordon.pptx

Materiale til møde 7. april 2017 Autonoma Göteborg 2017-04-07.pptx

Materiale til møde 30. maj 2017 Autonoma Skype 2017-05-30.pptx

Interessante links: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-lov-om-utproving-av-selvkjorende-kjoretoy-pa-veg/id2523663/

http://www.mynewsdesk.com/se/vti/pressreleases/vti-foerbereder-foer-automatiserade-fordon-1939451?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Fokusområder

Teknikutvecklingen inom autonoma fordon går mycket snabbt. Gruppen Autonoma transportsystem vill arbeta med:

§  Hur skall samhället ställa krav och styra så att tekniken tillför något positivt och så att inte den tekniska utvecklingen styr samhället?

§  Vilka behov ur trafiksäkerhetssynpunkt kan autonomisation fylla eller bidra till att uppfylla?

§  Jämföra hur vi arbetar med frågorna, juridiska mm, i de olika nordiska länderna. Knowledge exchange.

§  Gruppen avser att arbeta med ett specifikt ämne/tema varje år, år 1: Trafiksäkerhet i olika autonoma transportsystem ur ett väghållar- och samhällsplanerar perspektiv. Därefter väljs nytt tema varje år.

§  Gruppen har möten och bjuder in representanter för industrin för att få ett ökat kunnande. Eventuellt kontakt med myndigheter

§  Samarbete med andra grupper kan behövas, tunga köretöj, mjuka trafikanter och andra utskott som berör frågan.

År 1
Trafiksäkerhet i olika autonoma transportsystem ur ett väghållar- och samhällsplanerar perspektiv

Nästa möte

§  Göteborg 7 april (bjuder in Volvo och kanske Autoliv)

§  Oslo/Skype 30 maj

År 2-4

Fördjupning från det som framkommer år 1

Vilka behov ur trafiksäkerhetssynpunkt kan autonomisation fylla eller bidra till att uppfylla

Trafiksäkerhetsforum

Autonoma transporter bör vara ett återkommande tema på Trafiksikerhedsforum

§  Exakt innehåll kommer av det fortsatta arbetet

Lösryckta frågeställningar – vilka har effekt på trafiksäkerhet? Positivt/negativt?

·      Byer/städer

·      Landsbygd

·      Hot mot kollektivtrafik?

·      Hot mot taxi?

·      Varuleveranser

·      Affärsmodellen – tjänst eller fordonsköp eller båda?

·      Minskad eller ökad biltrafik/trängsel?

·       Ökad eller minskad exponering

·      Vem är ”förare” – barn, blinda, påverkade?

·      Fordonståg

·      Små leveransfordon i gång eller cykelmiljöer

·      Trygghet

·      Säkerhetsbälte

·      Hastighet

·      Svårighet att testa i verklig trafik

·      EU-kontroll av fordonen

·      Eftermarknaden

·      Säkerhet i GPS-systemet – vem äger och styr data?

·      Tester, evaluering

·      Överlämnande – när styr bilen och när styr människan (övergångsfas)

·      Oskyddade trafikanter

·      Djur

·      Trygghet, terror

·       Kollektiva transporter, varor, privata fordon.

Behövs det en definierad myndighet speciellt för att hantera autonoma fordon?

Kontaktpersoner

Gunnar Ström, Norskilt, Norge 

Karin Hassner, WSP Group, Sverige