Go to navigation

Medlemmar

Der deltager tre medlemmer fra hvert land i ad hoc udvalget for totalentrepriser. De kommer fra henholdsvis bygherreside, entreprenør- og rådgiverside.

Du kan se deltagerne her.