Go to navigation

Detta är en sida för Ad hoc-gruppen för totalentreprenad.

Hvordan optimerer man værdien af totalentrepriser?

 Ad hoc-gruppen skal undersøge, hvordan man kan optimere værdien af totalentrepriser.

Gruppen vælger selv sit undersøgelsesdesign, men kan eventuelt løse opgaven ved at besvare følgende arbejdsspørgsmål:

  • Hvorfor er man ikke bedre i Norden til at udnytte det fulde potentiale af total-entrepriser?

  • Hvilke total-entrepriseerfaringer vurderer gruppen, at de nordiske lande især kan lære af?

  • Hvilke barrierer er der for at videreudvikle totalentrepriser i Norden?

  • Hvad skal der til for at fremme værdien af totalentrepriser?

  • Hvilke elementer i totalentreprisen skal der fokuseres på, i forhold til at anlægget er driftsoptimeret? Hvor findes de største cost/benefits (Er det f.eks. dræn, rør, beton eller noget helt andet)

  • Hvilke omkostningsmodeller opererer man med i de forskellige nordiske lande?

  • Hvordan optimerer man risikofordeling mellem de involverede parter?

Deltagere: Tre personer fra hvert land. Gruppen har deltagere fra både den private og offentlige sektor.

 

 

Nedenfor kan du læse gruppens slut-rapport, både i en nordisk og i en engelsksproget version:

 

Totalentrepriser i Norden.pdf

 

Design-Build Contracts in the Nordic Countries.pdf