Go to navigation

Seminar

Seminar om fossilfrie transportflåter

25/03/2015
19/01/2015
06/03/2015
100
kr. 700,-
Asbjørn Johnsen
asbjorn.johnsen@vegvesen.no

Nordisk vegforbund (NVF) inviterer til dagseminar som beskriver hvordan transportbransjen kan bidra til løsninger for reduserte klimagassutslipp ved riktig valg av teknologi og drivstoff. Stedet er SAS Radisson Blue Airport Hotel Gardermoen den 25. mars 2015. Oppstart kl. 10.00 med seineste avslutning 16.30. Hovedtema vil være: - Transportens bidrag til klimagassutslipp med fokus på godstransport - Generelt om produksjon, distribusjon og bruk av fornybar energi til transport - Bruk av skogen som råstoffkilde til produksjon av drivstoff - Fokus på teknologi og energibærere for mest mulig fossilfrie transportflåter Nærmere om påmelding og betaling finner du i programmet.