Go to navigation

Nordisk Trafikksikkerhetsforum

15.05.2013 00:00
03/12/2013
05/10/2013
NOK 3900/4400
Liv Marie Nygaard
liv.nygaard@vegvesen.no

Utvalget for trafikksikkerhet inviterer til Nordisk Trafikksikkerhetsforum i Bergen 15. – 16. mai 2013. Kom og få kunnskap og inspirasjon fra de fremste fagmiljøene i Norden! Seminaret har et bredt faglig innhold med temaer som nasjonale og kommunale trafikksikkerhetsplaner, resultater og metoder fra ulykkesanalyser, utforming av sikre trafikkmiljøer og sikker hastighet for å nevne noen. Velkommen til Bergen!