Go to navigation

Beläggningsteknik för framtiden: Specialistseminarium Asfaltbeläggning

23.01.2014 00:00
12/02/2013
21.01.2014 23:00
100
SEK 1900
Per Centrell
per.centrell@ramboll.se
  

För tionde året i rad arrangerar NVF:s svenska utskott beläggningar ett specialistseminarium. Vi har under årens lopp fokuserat på teknikutveckling av beläggningsverksamheten sett ur olika perspektiv. I år vill vi erbjuda dig som åhörare en liten kort tillbakablick av vad vi sagt och utifrån det ta ett avstamp in i framtiden.  

OBS! Ange i anmälan om du önskar delta i middagen.