Go to navigation

Seminar

Förändring av resvanor

23/09/2014
0
Mia Stampe Lagergaard
msl@vd.dk

Udvalget Transport i städer afholder seminar med temat förändring av resvanor. Seminaret afholdes i Reykjavik, Island.