Go to navigation

Förändring av resvanor

23.09.2014 08:00
0
Mia Stampe Lagergaard
msl@vd.dk

Udvalget Transport i städer afholder seminar med temat förändring av resvanor. Seminaret afholdes i Reykjavik, Island.