Go to navigation

Seminar

Nordiskt utskottsmöte ITS

22/10/2014
01/08/2014
07/10/2014
50
DKK 2 500:-
Kenneth Fridolin
kenneth.fridolin@trafikverket.se

Danmark och Sveriges ITS-utskott inom NVF anordnar ett nordiskt utskottsmöte i Köpenhamn den 22-23 oktober 2014.