Go to navigation

Nordiskt utskottsmöte ITS

22.10.2014 00:00
08/01/2014
10/07/2014
50
DKK 2 500:-
Kenneth Fridolin
kenneth.fridolin@trafikverket.se

Danmark och Sveriges ITS-utskott inom NVF anordnar ett nordiskt utskottsmöte i Köpenhamn den 22-23 oktober 2014.