Go to navigation

Säkra Nordiska tunnlar - med ITS

20.05.2015 00:00
0
Henrik Rohde Nielsen
hrn@afhh.dk

I takt med ett kraftigt ökande tunnelbyggande runt om i hela Norden utvecklas även säkerhetsutrustningen som styr och övervakar tunnlarna. Under de närmsta åren är flera otroliga tunnelprojekt på gång att starta upp, samtidigt som fordonsindustrin driver på teknikutvecklingen för att göra våra fordon alltmer intelligenta, självkörande och okrockbara. Vi ser därför ett tydligt samband mellan tekniken i våra komplexa tunnlar och fordonsindustrins säkerhetstekniska utveckling. En av seminariets huvudfrågor är hur vi bäst kan nyttja fordons-industrins teknikutveckling tillsammans med säkerhetstekniken i våra tunnlar.