Go to navigation

Seminar

Högkapacitetsfordon, infrastruktur och trafiksäkerhet

19/03/2013
06/02/2013
19/03/2013
700 SEK
nvf@trafikverket.se

Seminariet arrangeras den 19 mars vid Arlanda flygplats av NVF-utskott Fordon och Transporter och ger lägesrapportering från pågående försök och vidareutveckling av högkapacitetsfordon för tunga godstransporter i Norden.