Go to navigation

Högkapacitetsfordon, infrastruktur och trafiksäkerhet

19.03.2013 00:00
02/06/2013
19.03.2013 00:00
700 SEK
nvf@trafikverket.se

Seminariet arrangeras den 19 mars vid Arlanda flygplats av NVF-utskott Fordon och Transporter och ger lägesrapportering från pågående försök och vidareutveckling av högkapacitetsfordon för tunga godstransporter i Norden.