Go to navigation

Seminar

Innovativa samverkanslösningar

23/04/2013
09/04/2013
lars.jacobsson@trafikverket.se
lars.jacobsson@trafikverket.se

Utskott Organisering och marknad och Trafikverket bjuder in till ett heldagsseminarium i Stockholm den 23 april med temat samverkan mellan beställare, konsult och entreprenör.