Go to navigation

Hjälp med seminarier

Seminarierna är en viktig del av NVF-utskottens kunskapsspridning och därför har Kommunikationsgruppen utarbetat en checklista. Listan kan vara till nytta vid utskottens planering av seminarier, som enligt utskottsmedlemmarna betraktas som förbundets viktigaste medium för kunskapsspridning.
Checklista-seminarier

Hjälp för att använda "Booking system" eller seminariesystemet i LiSA Live 

Nordiska ministerrådet

har gett ut en publikation om språkråd vid nordiskt samarbete. Rådet slår fast:

„En förutsättning för nordiskt samarbete på bred bas är att man med alla medel underlättar deltagandet i synnerhet för dem som inte har danska, norska eller svenska som modersmål. Den som inte genast klarar sig språkligt får inte utestängas från samarbetet“.

Under rubriken Nordiska möten, sidorna 28-31, i publikationen ges konkreta och handfasta råd för hur man bäst håller möten med nordiska deltagare. Saker som tas upp är:

  • Att planera och förbereda ett nordiskt möte.
  • Att hålla ett anförande inför nordisk publik.
  • Att vara mötesordförande.

Publikationen kan läsas i sin helhet här:
Att förstå varandra i Norden - språkråd för nordbor i nordiskt samarbete