Go to navigation

4. desember 2014

Högkapacitetsfordon i Sverige 74 ton och 34 m

 NVF Fordon och Transporter anordnar ett öppet seminarium hos Volvo Lastvagnar i Göteborg torsdagen den 4 december 2014.

 

22. oktober 2014

Nordiskt utskottsmöte ITS

Danmark och Sveriges ITS-utskott inom NVF anordnar ett nordiskt utskottsmöte i Köpenhamn den 22-23 oktober 2014.

 

23. september 2014

Förändring av resvanor

Udvalget Transport i städer afholder seminar med temat förändring av resvanor. Seminaret afholdes i Reykjavik, Island.

 

3. september 2014

The Annual Bridge Conference

The Annual Bridge Conference 2014 takes Place in Rekjavik Iceland on the 3-4th of September 2014. During the conference the goal is to review and discuss new Technologies and requirements in Nordic bridge Engineering. The conference itself is a continuation of the annual bridge conference series arranged by the NVF Bridges Technical Committe

 

11. juni 2014

NVF-IKT Sommarmöte 2014

NVF-utskott Informationssystem/IKT inbjuder samtliga medlemmar till sommarmöte i Visby den 11-14 juni 2014.

 

4. juni 2014

Nordiskt Trafiksäkerhetsforum

 Det årliga Nordiska Trafiksäkerhetsforumet blir 2014 på Island.

 

28. april 2014

Evne og vilje til at forandre en by

 NVF udvalgene fra miljø, bytrafik og strategisk planlægning har succesfuldt haft gennemført en konference 28. – 29. april i Lyngby, København. På dette seminar blev der kigget på fremtrædende eksempler fra hele Norden på hvordan trafik- og byplanlægning samtænkes. Der blev introduceret forskellige konkrete værktøjer indenfor bæredygtig mobilitetsplanlægning og der blev fremlagt forskellige cases samt udøvet rollespil.

9. april 2014

Effektivare tunneldrivning

Tunnelutskottet anordnar seminarium/workshop i Stockholm 9-10 april 2014. Plats: ÅF, huvudkontoret, Frösundaleden 2 i Solna

 

23. januar 2014

Beläggningsteknik för framtiden: Specialistseminarium Asfaltbeläggning

För tionde året i rad arrangerar NVF:s svenska utskott beläggningar ett specialistseminarium. Vi har under årens lopp fokuserat på teknikutveckling av beläggningsverksamheten sett ur olika perspektiv. I år vill vi erbjuda dig som åhörare en liten kort tillbakablick av vad vi sagt och utifrån det ta ett avstamp in i framtiden.