Go to navigation

 

 

Bergen 15-16 maj 2013 Klicka på rubriken av någon av de 21 presentationerna 
 
 
för att ladda ner presentationsbilderna

ONSDAG 15 MAJ

 1. Välkomna till Bergen, Fillip Rygg, byråd for byutvikling og samferdsel i Bergen.

 OLYCKSUTVECKLINGEN

 2. Positiv olyckutveckling i de Nordiska länderna Lars Ekman, Trafikverket, se

 NATIONELLA TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM

 3. Nationella trafiksäkerhetsprogram, Sigurd Løtveit,no, Anders Gaardbo, dk,Christel Kautiala, fi, Auður Þóra Árnadóttir , is,Lars Ekman, se

 KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM

 4. Kommunal trafiksikkerhedsplan for København,Claus Rosenkilde, København kommune, dk

 5. Bergens kommunal trafiksäkerhetsprogram Elin H. Gullbrå, Statens vegvesen, no

 6. Från probleminriktade till målstyrda kommunala trafiksäkerhetsprogram, ny manual, Roger Johansson, SWECO, se

 ATT UTFORMA EN TRYGG OCH SÄKER TRAFIKMILJÖ

 7. E18 en säker väg i Finland, Johanna Nyberg, Ramböll, fi

 ANALYS AV OLYCKSDATA

 8. Välj rätt analysmetod för ditt ändamål Arild Nærum, Statens vegvesen, no

 9. Kombination av, sjukvårds- og försäkringsdata Hans-Yngve Bergh, Trafikverket, se

 10. Skadegrad international harmonisering af definition, Stig Hemdorff, Vejdirektoratet, dk

 17.30 Avslutning

 TORSDAG 16 MAJ

 ANALYS AV TRAFIKOLYCKA

 11. Temaanalyse av dödsulykke på strekninger med vegarbeid, og av sykkelulykker, Ann Karin Midtgård, Statens vegvesen, no

 12. Dødsulykker med fodgængere, orsaksanalyse Anders Gaardbo, Vejdirektoratet, dk

 13. Sikkerhet på gangfelt i Bergen, Tore Bergund-Haugen og Remy Furevik, Statens vegvesen, no

 ATT UTFORMA EN TRYGG OCH SÄKER TRAFIKMILJÖ

 14. Prioritering av blöde trafikanter i New York Bente Beckstrøm Fuglseth, Statens vegvesen, no

 15. Ombyggnad av stadsrum med hänsyn till bl.a. trafiksäkerhet, Janus Christoffersen, Köbenhavn kommune

 16. ”Om de oskyddade fick bestämma…”Christer Hydén, prof em, LTH, se

 INFORMATION, DIALOG OG PÅVIRKEN

 17. Kampanjer påverkar oss, hur gör man? Søren Troels Berg, Rådet for Sikker Trafik, dk

 TRAFIKANTADFERD

 18. Bättre trafiksäkerhet för unga trafikanter, finsk/norskt projekt, Dagfinn Moe, SINTEF, no

 HASTIGHET

 19. Rätt fart - vor starkt må man köre på denne vej? Søren Troels Berg, Rådet for Sikker Trafik ogMorten Klintø, Vejdirektoratet, dk

 20. Jämförelse av hastighedsgrænser i de nordiske land, Riikka Rajamaki, VTT, fi

 21. Hastighet - ett viktigt insatsområdeYlva Berg , Trafikverket, se

 Avslutning och välkommen till Nordiskt trafiksäkerhetsforum i Reykjavik i Island 4-5 juni 2014, Auður Þóra Árnadóttir, Vegagerdin, Island