Go to navigation

9. oktober 2013:

Innovationer i Vejsektoren

NVF-udvalget for organisering og marked inviterer til seminar den 9. oktober 2013 i Danmark om innovationer i vejsektoren. Målet med seminaret er at undersøge hvordan teknisk innovation kan fremmes samt hvordan nye tilgange til udbudsformer og kontraktvilkår kan understøtte innovationsprocessen.

 

16. september 2013:

Seminar og årsmåde om transport i byer

Dette er det første fællesnordiske seminar for denne periodes NVF-udvalg for Transport i Byer, og det er samtidig årsmøde 2013. Der er sammensat et spændende program - en god blanding af ekskursioner og faglige indlæg om klimatilpasning fra de respektive nordiske lande. Og vi har sørget for gode...

 

4. september 2013:

Annual Bridge Conference

With its theme Extending the Service Life of Bridges the conference addresses topical ques-tions in Nordic bridge maintenance. These include assessing and rehabilitating aging bridges for the present and new traffic loads. Special reference is made to alkali-reactions in concrete that has in some...

  

15. mai 2013:

Nordisk Trafikksikkerhetsforum

Utvalget for trafikksikkerhet inviterer til Nordisk Trafikksikkerhetsforum i Bergen 15. – 16. mai 2013. Kom og få kunnskap og inspirasjon fra de fremste fagmiljøene i Norden! Seminaret har et bredt faglig innhold med temaer som nasjonale og kommunale trafikksikkerhetsplaner, resultater og metoder...

  

23. april 2013:

Innovativa samverkanslösningar

Utskott Organisering och marknad och Trafikverket bjuder in till ett heldagsseminarium i Stockholm den 23 april med temat samverkan mellan beställare, konsult och entreprenör.

 

 

19. mars 2013:

Högkapacitetsfordon, infrastruktur og trafiksäkerhet

Seminariet arrangeras den 19 mars vid Arlanda flygplats av NVF-utskott Fordon och Transporter och ger lägesrapportering från pågående försök och vidareutveckling av högkapacitetsfordon för tunga godstransporter i Norden.