Go to navigation

Rapporter

 

I perioden 2008-2012 var der kun udgivet elektroniske rapporter. De findes under "Elektroniska rapporter".

Nordiska Vägtekniska Förbundets samlade
rapportöversikt 2001 – 2004 findes nedenfor.

10/2004
Hur säkras funktionaliteten hos personbilars säkerhetsutrustning?
Utskott 54 - Fordon

9/2004
Sikkerhet ved bruk av maskiner
Standardisert merking og betjening for bruk av tilleggsutstyr 

Utvalg 42 - Vejarbejdsmaskiner
(pdf 1 mb)

8/2004
Beställar-/Utförarmodellen
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator
(pdf, 2,5 mb)

7/2004
Samarbetsformer som främjar utveckling – förändringar på väg.
Udvalg 31 – Vejbygning

6/2004
Seminarieteman år 2000 - 2004
Udvalg 21 – Planlægning

5/2004
Nordisk asfaltforskning årene 2001 - 2003
Udvalg 33 - Asfaltbelægninger
(pdf, 4,1 mb)

4/2004
Equipment for Efficient Cargo Securing and Ferry Fastening of Vehicles
Utskott 54 – Fordon
(pdf 1,69 mb)

3/2004
Sikkerhetskonsept 2004 for vegtunneler
Utvalg 32 - Broer og tunneler

2/2004
Kontroll av bremser på tunge kjøretøy i Norden
Utvalg 54 - Kjøretøyer, utforming og egenskaper
(pdf 5,6 mb)

1/2004
Harmonisering av vissa mått- och viktbestämmelser för tunga fordon
Udvalg 54 - Køretøjer
(pdf 1 mb)

1/2004
Seminarrapport - Bærekraftige forsterkningsmetoder 
Udvalg 34 - Vejens konstruktion 
(pdf 1 mb)

1/2003
Vit bok om svart konst
Udvalg 33 – Asfaltbelægninger
(pdf 1 mb)

8/2002
Sammanställning av funktionsegenskaper
inom vägkonstruktionsområdet i Norden 

Udvalg 34 - Vejens konstruktion
(pdf 391 kb)

5/2002
Förstudie om strategisk infrastrukturplanering.
Udvalg 21 - Planlægning

4/2002 
Den svenska vägtransportsektorns FoU-behov och tillgång till FoU-utförare med tillhörande utbildningsutbud
Svenska avdelningsstyrelsen

3/2002 
Seminarierapport Summer Maintenance - Nordic Road Associatione and Baltic Road Association, Joint Seminar April 15-16, 2002 in Linköping, Sweden.
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator

2/2002
Periodisk kjøretøykontroll i Norden
Utvalg 54 – Køretøjer
(pdf 193 kb)

1/2002
Nordic version - Road transport informatics terminology
Utskott 53 - Transporttelematik
(pdf 2,1 Mb)

1/2002
Vägar och tunga transporter - Växelverkan mellan väg och fordon. Seminarierapport, 15. juni 2000.
Utskott 34 - Vägkonstruktion 
Utskott 54 - Fordon 
(pdf 2Mb)

1/2001
Nordisk asfaltforskning åren 1998-2000
Udvalg 33 - Asfaltbelægninger