Go to navigation

Rapporter

 

I perioden 2008-2012 var der kun udgivet elektroniske rapporter. De findes under "Elektroniska rapporter".

Nordiska Vägtekniska Förbundets samlade
rapportöversikt 1996 – 2000 findes nedenfor.

13/2000
Ytbehandlingar i Norden. Hur uppnå ett säkrare resultat med ytbehandlingar i de Nordiske länderna.
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar

12/2000
Veginformasjonssytemer i Norden - status ved slutten av 1990-årene.
Utvalg 11 - Informasjonsteknologi

11/2000
Sikkerhetskoncept 2000.
Utvalg 32 - Bro- og tunnelkonstruktioner

10/2000
Transportinformatik i Norden - Statusrapport 1999.
Utskott 53 - Transportinformatik

9/2000
Sammenhæng mellem transportmidler, nye kollektive transportmidler.
Rappoort fra seminar i København, april 1999
Udvalg 23 - Transport i større byer

8/2000
Nollvisionens möjligheter
Utskott 52 - Trafiksäkerhet
(pdf 563 kb)

7/2000
Veghøvelens utnyttelse og økonomi - Planleggingsmodell for disponering av veghøvel
Utvalg 42 - Vegarbeidsmaskiner

6/2000
Tunge fordons mått och vikt - Regelverken i Norden och i EU
Utskott 54 - Fordons utformning och egenskaper

5/2000
Anläggningsmaskinbranschen i Norden (Med Sverige som utgångspunkt)
Utskott 42 - Vägmaskiner

4/2000
Upphandlingssystem som främjar utveckling - hur får vi det?
Utskott 31 - Vägbyggnad

3/2000
Bæredygtig mobilitet
Udvalg 21 - Planlægning

2/2000
Asfaltens gröne bok
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar
(pdf 2 mb)

1/2000
Seminarierapport. "Kompetensförsörjningen inom väg- och anläggningsområdet"
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar

6/1999
Seminarierapport. "Går bättre miljö att köpa?" Miljökrav vid upphandlingar - hot eller möjligheter. (Rapporten trycktes med fel år, det skulle vara 6/1998)
Utskott 51 - Miljö

5/1999
Utstyr for rensk under stålrekkverk
Utvalg 42 - Vegarbeidsmaskiner

4/1999
Utstyr for drift og vedlikehold av gang/sykkelveger. Utprøving av bæremaskin og utstyr.
Utvalg 42 - Vegarbeidsmaskiner

3/1999
Telependling
Utvalg 11 - Informasjonsteknologi
"Bakom lyckta dörrar". Seminarierapport september 1999 
Utskott 23 - Transport i större städer
The Tallinn Environment Seminar 10.9.1999
Seminar report

Utskott 51 - Miljö

2/1999
Forspændingssystemer i broer i Norden.
Utskott 32 - Bro- och tunnelkonstruktioner

1/1999
Strategisk miljökonsekvensbedömning i transportsektorn. Rapport fra arbetsgruppe.
Utskott 51 - Miljö

5/1998
Seminarium: Tunna beläggningar - kommunernas räddning?
Utskott 33 – Asfaltbeläggningar

4/1998
Nordisk asfaltforskning åren 1995-1997.
Utskott 33 – Asfaltbeläggningar

3/1998
Tynne belegninger.
Utskott 33 - Asfaltbelegninger

2/1998
Upphandling av funktionella egenskaper inom beläggningsområdet - underlag för kommunala beställare.
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar

1/1998
Seminarierapport. Broseminar i Korsør august 97.
Utskott 32 - Broer og tunneler

1/1997
Vägtransporttelematik. Nordisk terminologi. 
Utskott 53 - Transportinformatik
ISBN 951-726-379-1 (hft.) 

18/1996
Seminarierapport. Konsekvenser av bristande vägunderhåll. 
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar
 

17/1996
Rekonstruktion af gader efter opgravning. 
Udvalg 34 - Vejes konstruktioner

16/1996
Seminarrapport. Drift- och underhållsentrepenader för vägar och gator.
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator

15/1996
Tilstandsstyrt drift og vedlikehold av veger. Sammenligning mellom nordiske land basert på avviklede seminarer 1991-1994. 
Utvalg 41 - Drift og vedlikehold av veger og gater

14/1996
Vegsektoren som motor for sysselsettings- og næringsutvikling. 
Utvalg 13 - Administrasjon og arbeidsorganisasjon

13/1996
Scenarier og strategier for internasjonal godstrafikk.
Utvalg 21 - Planlegging av veger og gater

12/1996
Seminarrrapport Handlingsplaner for trafik og miljø i større byer. 
Ad hoc utvalg - Transport i større byer.

11/1996
Från väg till gata.
Utskott 22 - Projektering av vägar och gator.

10/1996
Seminarrapport. Cykeltrafik i större städer. 
Ad hoc utskott - Transport i större städer.

9/1996
Godstransportsystemet i Norden. Uppbyggnad, funktion och konkurrenssituation. 
Utskott 21 - Planläggning av vägar och gator.

8/1996
Tillståndsmätning drift och underhåll.
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator.

7/1996
Drift og vedlikehold av tunneler.
Utvalg 61 - Bruer og tunnelkonstruksjoner

6/1996
Seminarrapport. Godstransport i större städer. 
Ad hoc - Transport i större städer.

5/1996
Levetidskostnader - LCC Levetidsgevinster - LCP Med beregningsmodeller. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner

4/1996
Utprøving av salttyper forbruk i vintervedlikeholdet.
Utvalg 63 - Vegmaskiner

3/1996
Fremgangsmåte for Produktutvikling/FoU - Maskin. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner

2/1996
Oppgjørsformer for maskinleie. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner

1/1996
Vasking av skilt, kantstolper og vegmerking. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner

1/1996
Nordisk vegteknisk forbund 1935-1995. 
Nordisk vegteknisk forbund - Den norske avdelning
ISBN 82-7207-416-8