Go to navigation

Rapporter

 

I perioden 2008-2012 var der kun udgivet elektroniske rapporter. De findes under "Elektroniska rapporter".

Nordiska Vägtekniska Förbundets samlade
rapportöversikt 1994 – 1995 findes nedenfor.

7/1995
Modell för kvalitetssystem för maskinentrepenörer. 
Utskott 63 - Vägmaskiner

6/1995
Bro - Seminarium mitt i Norden. Hur skapar vi funktionella, ekonomiska och estetisk tiltalande broar i Norden? 
Utskott 61 - Broar och tunnlar
ISBN 951-726-160-8 (hft.)

5/1995
Seminar om funktionsentrepenader. Nybyggnad og underhållsbeläggningar.
Utskott 33 Asfaltbeläggningar.

4/1995
Belysning af vejtunneler (pdf 1,2 Mb).
Utvalg 61 - Broer og tunneler (underutvalg tunneler)

3/1995
Ledelsesinformasjonssystemer i Norden Statusrapport
Utvalg 62 - Datateknologi og måleteknikk

2/1995
Nordisk asfaltforskning 1994. (Redovisning av 5 nordiska FoU-prosjekt)
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

1/1995
Livslängdskostnader för olika beläggningstyper och underhållsåtgärder. (Redovisning av 1994 års huvudemne). 
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

1/1995
Nordiska vägtekniska förbundets historik 1989-1992 NVF:s finska avdelning

9/1994
Aktuellt om broar och tunnlar. Belysning och underhåll, kloridskador, häng- och snedkabelbroar, träbroar, upphandling och kvalitetssälring.
Utskott 61 - Broar och tunnlar.

8/1994
Trafikinformationsteknikens (RTI) framtid i Norden: Delphiundersøkning.
Utskott 53 - Trafikinformationsteknik.

7/1994
Seminar om drift och underhåll av entrepenader för väger och gator. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation
Utskott 41 - Drift och underhåll av väger och gator.

6/1994
Tema "Overvåking" - Info om politiets trafikkarbeide i Danmark, Finnland, Norge og Sverige.
Utvalg 52 - Trafikksikkerhet.

5/1994
Udbud af og tilsyn med driftsarbeijder. 
Utvalg 41 - Drift og vedligeholdelse af veje og gader.

4/1994
Information til vejholderen. 
Utvalg 41 - Drift og vedligeholdelse af veje og gader.

3/1994
Har kollektivtrafiken en framtid. 
Ad hoc utskott - Transport i større städer.

2/1994
Däckens betydelse før ett säkert väg väggrepp vintertid. 
Utskott 65 - Fordons utformning och egenskaper.

1/1994
Rør i vegbygging. 
Utvalg 34 - Vegens konstruksjon.

1/1994
Information om utskott 61 / Utskott 61, broar och tunnlar 
ISBN 951-47-8751-X