Go to navigation

Rapporter

 

I perioden 2008-2012 var der kun udgivet elektroniske rapporter. De findes under "Elektroniska rapporter".

Nordiska Vägtekniska Förbundets samlade
rapportöversikt 1990 – 1993 findes nedenfor.

9/1993
Rapport från NVF-seminarium i Reykjavik, augusti 1993.
Utskott 61 - Broar och tunnelkonstruktioner.
ISBN 951-47-8125-2

8/1993
Prioritering av mindre trafiksäkerhetsåtgärder i tätort.
Utskott 52 - Trafiksäkerhet.
 

7/1993
Informasjon til vejholder.
Utvalg 41 - Drift og vedligeholdelse af veje og gader.
 

6/1993
Ventilation av vägtunnlar.
Utskott 61 - Broar och tunnelkonstruktioner.
ISBN 951-47-7681-X
Engelsk utgåva: Ventilation of road tunnels
Report No. 6: 1993. English translation 1995. 
ISBN 951-726-114-4

5/1993
Vejafvanding. 
Udvalg 34 - Vejes konstruktion.

4/1993
Tunge køretøyer's nedbrydning af vejbefestelser - Supersingeldæk 
Udvalg 34 - Vejes konstruktion.

3/1993
Nordisk strategi för trafiksäkerhetsarbete i tätort. 
Utskott 52. Trafiksäkerhet.

2/1993
Fire foredrag fra NVF-kongressen i Tammerfors 1992. 
Utvalg 65 - Kjøretøyer utforming og egenskaper.

2/1993
Broförvaltning, broestetik. Beständig brobetong och teknisk livslängdsmodulering. 
Utskott 61. Broar och tunnelkonstruktioner.

1/1993
Menneskets kapasitet som trafikant. 
Utvalg 52 - Trafikksikkerhet.

25/1992
Asfaltdekker for lavtrafikkerte veger. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

24/1992
Miljøkapasitet. 
Utvalg 24 - Miljø.

23/1992
Kvalitet. 
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator.

22/1992
Stadsport - att forma en stadsentré
Utskott 24 - Miljö.

21/1992
Utbildningssituationen i Norden
Ad hoc utskott - Utbildning inom väg- och trafiksektorn.

20/1992
ADB-strategi. Statusrapport. 
Utskott 62 - Datateknologi och mätteknik.

19/1992
Trafiksäkerhetsåtgärder i väg- och gatumiljö. 
Utskott 52 - Trafiksäkerhet.

18/1992
Hur påverkas bygg- och anläggsmaskinerna av EG. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

17/1992
Storstadstrafik och miljö. 
Ad hoc utskott - Transport i större städer.

16/1992
Avgiftsordninger i byer. 
Ad hoc utvalg - Transport i større byer.

15/1992
Veg, buss eller bane? - virkninger av transportinvesteringer. 
Ad hoc utvalg - Transport i større byer.

14/1992
Ombygning af det eksisterende trafiknet - muligheter og følgevirkninger.
Ad hoc udvalg - Transport i større byer.

13/1992
Resmönstret och dess utveckling. 
Ad hoc utskott - Transport i större städer.

12/1992
Ett miljöanpassat transportsystem - tre framtidsbilder. 
Utskott 24 - Miljö.

11/1992
Kvalitetssäkring i vägprojektering. 
Utskott 22 - Projektering av vägar och gator.

10/1992
Trafikkavvikling i nordiske tunneler. 
Utvalg 22 - Projektering av veger og gater.

9/1992
Nya vägtyper. 
Utskott 22 - Projektering av vägar och gator.

8/1992
Utbildning av maskinförare i Finland. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

7/1992
Utmattingskriterier for asfaltbelegninger. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

6/1992
Piggdekk og vintervedlikeholdsstrategi i Norden. 
Utvalg 41 - Drift og vedlikehold av veger og gater.

5/1992
Miljöeffekter av drift och underhåll av vägar och gator. 
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator.

4/1992 
Mennesket i vegmaskinen II. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner

3/1992
Informationsteknologi i nordisk trafik. 
Utskott 53 - Informationsteknologi och trafikreglering.

2/1992
Lastföreskrifter, broförvaltning och armeringskorrosion. Rapport från seminarium i Nynäshamn. 
Utskott 61 - Broar och tunnelkonstruktioner.

1/1992
Teknisk utvikling innenfor vegarbeidsdrift. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner.

5/1991
Nye slite- og bærelagstyper. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

4/1991
Avgiftsinnkrevning på veg. 
Utvalg 53 - Informasjonsteknologi og trafikkregulering.

3/1991
Alternative finansieringsformer og brugeravgifter i vejsektoren - Nordiske erfaringer og perspektiver. 
Udvalg 23 - Vejtrafikøkonomi.

2/1991
Polymermodificeret asfalt. 
Udvalg 33 - Asfaltbelægninger.

1/1991
Det større byers situation og midler til at forbedre den. 
Ad hoc udvalg - Transport i større byer.

5/1990
Kvalitetssäkring. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

4/1990
De nordiske vejdatabanker - i dag og i morgen. 
Udvalg 62 - Datateknologi og måleteknik.
 

3/1990
Proportionering af asfaltmasser. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

2/1990
Drift och underhåll i konkurrens. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

1/1990
Tunge køretøjer's nedbrydning af vejbefæstelser - et pilot projekt. 
Udvalg 34 - Vejes konstruktion.