Go to navigation

Rapporter

 

I perioden 1985-1989 var der kun udgivet elektroniske rapporter. De findes under "Elektroniska rapporter".

Nordiska Vägtekniska Förbundets samlade
rapportöversikt 1985 – 1989 findes nedenfor.

6/1989
Broseminarium 22.-24.5.1989. Dokumentationsrapport. 
Utskott 61 - Broar och tunnelkonstruktioner.

5/1989
70-talets betongvägar. Tillstånd och underhållskostnader. 
Utskott 34 - Vägens konstruktion.

4/1989
Modifiserte bindemidler til vegformål. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

3/1989
Udførelsens betydning for holdbarhet og jævnhed af asfaltbelægninger under klimaets og trafikkens påvirkninger. 
Udvalg 33 - Asfaltbelægninger.

2/1989
Accelerad provning i Norden.
Ad hoc utskott.

1/1989
Trafiksäkerheten nu och i framtiden. 
Utskott 52 - Trafiksäkerhet.

21/1988
Tilstandsstyrt vedlikehold. 
Utvalg 41 - Drift av veger og gater.

20/1988
Designstyrt trafikk. 
Utvalg 22 - Prosjektering av veger og gater.

19/1988
Rapport over personaleudvækslingsseminar i København. 
Udvalg 13 - Administration og arbejdsorganisation.

18/1988
Fremtidens vejtrafikk - informationssystem for trafikken. 
Utvalg 51 - Trafikkanalyse og trafikkregulering.

17/1988
Skillnader i beskrivningssystem för vägentreprenader i Norden. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

16/1988
Rammebetingelser som hemmer rasjonell styring av vegvesenet. 
Utvalg 13 - Administrasjon og arbeidsorganisasjon.

15/1988
Trafikantinformation. Seminar på Rungstedgård 3- 4 september 1987.
Udvalg 51 - Trafikanalyse og trafikregulering.

14/1988
Prosjektkatalog 1988. 
Utvalg 41 - Drift og vedlikehold av veger og gater.

13/1988
ADB-stöd i projekteringen. 
Utskott 22 - Projektering av vägar och gator.

12/1988
Hvad kan vi måle i år 2000. Vil vi ? 
Utvalg 62 - Databehandling og oppmålingsteknik.

11/1988
Den interaktiva grafiska arbetsplatsen. 
Utskott 62 - Databehandling och mätningsteknik.

10/1988
Fremtidens informationssystem om veje og gader. 
Udvalg 62 - Databehandling og måleteknik.

9/1988
ADB-struktur för framtiden. 
Utskott 62 - Databehandling och mätningsteknik.

8/1988
Vejmeldinger til vejholder. 
Udvalg 41 - Drift og vedligeholdelse af veje og gader.

7/1988
Hållbarhet hos asfaltbetong - stenmaterialets betydelse. 
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

6/1988
Maskiner til genbrug. 
Udvalg 63 - Vejmaskiner.

5/1988
Vedligehold og utvikling av snøploger. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner.

4/1988
Mennesket i vegmaskinen. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner.

3/1988
Drivstofføkonomi. 
Utvalg 63 - Vegmaskiner.

2/1988
Temperaturens inverkan på arbetsmaskinens disponibilitet. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.

1/1988
Datorn som hjälpmedel för effektiv maskinhållning inom väg- och anläggningssektorn. 
Utskott 63 - Vägmaskiner.
ISBN 87-88728-28-5

6/1987
Vägars trafikförhållande, betydelsen för näringslivet. 
Utskott 11 - Vägtrafikekonomi.

5/1987
Underhåll på entreprenad. 
Utskott 41 - Drift av vägar och gator.

4/1987
Effektvariabler vid trafiksäkerhetsarbetet. 
Utskott 52 - Trafiksäkerhet.

3/1987
Hur miljövänlig är den framtida bilen ? 
Utskott 64 - Miljö.

2/1987
Modificering af bindemidler. 
Udvalg 33 - Asfalt

1/1987
Stadet af Pavement Managementsystemer i Danmark, Finland, Norge og Sverige. 
Udvalg 41 - Drift og vedligeholdelse af veje og gader.

10/1986
Bruk av porøst steinmateriale til asfaltdekker.
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

9/1986
Resvaneundersökningar. Seminarium 4.-5. September 1986 i Skokloster.
Utskott 51 - Trafikanalys och trafikreglering.

8/1986
Packning av obundna jordmaterial. 
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

7/1986
Hållbarhet hos asfaltbetong. Sammansättningens och packningens betydelse. 
Utskott 33 - Asfaltbeläggningar.

6/1986
Sjukvårdsdata för väghållarens trafiksäkerhetsarbete. Registreringsrutiner, erfarenheter och användning.
Utskott 52 - Trafiksäkerhet.

5/1986
Stabilisering av bärlag med cement och restprodukter. Sammanställning av provvägsresultat. 
Utskott 32 - Cement- och specialprodukter.

4/1986
Trafiksignaler samt variabla vägmärken och skyltar. Seminarium 29-30.8 1985 i Esbo. 
Utskott 51 - Trafikanalys och trafikreglering.

3/1986
Datoranvändningen inom vägsektorn. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

2/1986
Vinterväghållning i Norden. Standard, effekter och kostnader. 
Utskott 41 - Drift och underhåll av vägar och gator.

1/1986
Trafiklastbegränsningar under tjällossningen. 
Utskott 31 - Vägens uppbyggnad.

8/1985
Effektivering av byggnads- och underhålls-arbeten genom befrämjande av samarbetet mellan byggherren och entreprenörerna. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

7/1985
Underhåll av betongbeläggningarna i Skåne. 
Utskott 32 - Cement- och specialprodukter.

6/1985
Fartgrenser - i trafikksikkerhetens tjeneste ? 
Udvalg 52 - Trafikksikkerhet.

5/1985
Materialegenskaber og funksjonskrav for varmblandede dekker og bærelag. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

4/1985
Vedheftningsmetoder. Forslag til nye metodebeskrivelser. 
Utvalg 33 - Asfaltbelegninger.

3/1985
Arealbehov for køretøjer. 
Udvalg 22 - Projektering af veje og gader.

2/1985
Fornyelse af belægninger. 
Udvalg 41 - Drift af veje og gader.

1/1985
Vägen framåt: ADB. 
Utskott 62 - Databehandling och mätningsteknik.