Go to navigation

Rapporter

 

I perioden 2008-2012 var der kun udgivet elektroniske rapporter. De findes under "Elektroniska rapporter".

Nordiska Vägtekniska Förbundets samlade
rapportöversikt 1977 – 1979 findes nedenfor.

3/1979
Utformning av vägar och gator med hänsyn till busstypfordon.
Utskott 22 - Projektering av vägar och gator.

2/1979
Utformning og plassering av støyskjermer. 

Utvalg 22 - Projektering av veger og gater.

1/1979
Standardprojektet. 
Utskott 41 - Drift av vägar och gator.

4/1978
Lastbilstrafikens kostnader i Finland och Danmark samt dess kostnadsfaktorers prisindex i de nordiska länderna. 
Finska avd. utskott 11 - Vägtrafikekonomi.

3/1978
Resurser för framtida vägbyggande i Norden. 
Utskott 13 - Administration och arbetsorganisation.

2/1978
Standardisering av vegkryss. 
Utvalg 21 - Vegers geometriske utformning.

1/1978
Liikenteen valoohjauksen suunnittelu. Anvisningar för planläggning av trafiksignalreglering (på finska). 
Finska avd. utskott 51 - Trafikanalys.

14/1977
Ikke-kommersiell service til trafikantene. 
Utskott 22 - Sidoanläggningar.

13/1977
Afsætningsteknik. Delrapport 3 (3). 
Udvalg 23 - Fotogrammetri og databehandling.

12/1977
Vägens avvattning. 
Utskott 30 - Överbyggnad och underbyggnad.

11/1977
Fiberduk i vegbygging. 
Utvalg 30 - Overbygning og underbygning.

10/1977
Bärighetsmätning. 
Utskott 30 - Överbyggnad och underbyggnad.

9/1977
Bærelagsgrus.
Udvalg 30 - Overbygning og underbygning.

8/1977
Förhandlingar i Tylösand. Produktionskontroll vid tillverkning av asfaltmassor. 
Utskott 31 - Bituminösa beläggningar.

7/1977
Vägbelysning. Typexempel. 
Utskott 22 - Sidoanläggningar.

6/1977
Teknik vid presentation av vägplanen. 
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

5/1977
Projekt inom vägunderhållet 1976. 
Utskott 40 - Underhåll.

4/1977
Trafikleder och övrig markanvändning. 
Utskott 20 - Vägplanläggning.

3/1977
Metodfrågor i vägnätsplanering. 
Utskott 20 - Vägplanläggning.

2/1977
Vägnätets kvalitetsnivå.
Utskott 20 - Vägplanläggning.