Go to navigation

Rapporter

 

I perioden 2008-2012 var der kun udgivet elektroniske rapporter. De findes under "Elektroniska rapporter".

Nordiska Vägtekniska Förbundets samlade
rapportöversikt 1964 – 1976 findes nedenfor.

7/1976
Forslag til nye asfaltspesifikasjoner for Norden. 
Utvalg 31 - Bituminøse bindemidler og bituminøse vegbelegninger.

6/1976
Vegrekkverk (Vejautoværn,Tiekaide,Vägräcke). Anbefaling for enhetlig utformning i Norden. 
Utvalg 21 - Vegers geometriske utformning.

5/1976
Färdtekniska grundvärden - Kjöretekniska grunnverdier.
Utvalg 21 - Vegers geometriske utformning.

4/1976
Nordisk vägfotogrammetri. 
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

3/1976
Kartlegging av utdannelsestilbudet til vegarbeidere i de nordiske land.
Utvalg 13 - Administrasjon og arbeidsorganisasjon.

2/1976
Fællesrapport om endeunderstøtninger i vejdæmninger med dansk, finsk, norsk og svensk appendix. 
Udvalg 60 - Broer og færger.

1/1976
Kortlægning af upphandlingsprocessen ved statslige vejentrepriser.
Udvalg 13 - Administration og arbejdsorganisation.

4/1975
Miljøvern. 
Ad hoc komité for miljøvern.

3/1975
Vägbelysning. 
Utskott 22 - Sidoanläggningar.

2/1975
Hjälptelefoner. 
Utskott 22 - Sidoanläggningar.

1/1975
Massdisponering. 
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

3/1974
Vägars dimensionering och bärighet i Norden. 
Utskott 30 - Överbyggnad och underbyggnad.

2/1974
Afsætningsteknik. Delrapport 2 (3), nøjaktighedsanalyse ved forskellige afsætningsmetoder. 
Udvalg 23 - Fotogrammetri og databehandling.

1/1974
Bildtolkning för vägprojektering. 
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling. Bildtolkningsgruppen.

9/1973
Utsättningsteknik. Delrapport 1 (3), översikt av instrumentutveckling.
Utskott 23 - Fotogrammetri og databehandling.

8/1973
Vejdatabank, EDB system. 
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

7/1973
Vejdatabank, ajourføring. 
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

6/1973
Vejdatabank, anvendelse. 
Udvalg 23 - Fotogrammetri og databehandling.

5/1973
Vejdatabank, organisation. 
Udvalg 23 - Fotogrammetri og databehandling.

4/1973
Förhandlingar i Kalmar 30 och 31 maj 1972 med utskottetför bituminösa bindemedel och beläggningar inom Nordiska Vägtekniska Förbundet.
Utskott 31 - Bituminøse bindemidler og bituminøse vegbelegninger.

3/1973
EDB-terminaler i vejsektoren. 
Udvalg 23 - Fotogrammetri og databehandling.

2/1973
Vägbyggnadsprocessen i Norden 
Förbundsutskott 13 - Administration og arbejdsorganisation.

1/1973
Analys av vägplanläggningsprocessen.
Utskott 20 - Vägplanläggning.

2/1971
Vejdatabank, almen beskrivelse.
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

1/1971
Rapport från förbundsutskott 40 - Väghållning, över sammanträde 
i Uppsala 14. och 15. maj 1971.

2/1970
Vejknudepunkter.
Utvalg 23 - Fotogrammetri og databehandling.

1/1970
Bituminøse bindemidler og bituminøse vegbelegninger. Forhandlinger ved utvalgsmøte i Oslo 7 og 8 juni 1969. Om fuktisolering av betongbruer.
Utvalg 31 - Bituminøse bindemidler og bituminøse vegbelegninger. 

4/1969
Ritningsredovisning.
Utskott 23 - Fotogrammetri och databehandling.

3/1969
Förhandlingar i Stockholm 6 och 7 juni 1968 med utskottet för bituminösa bindemedel och beläggningar inom NVF.

2/1966
Förhandlingar i Göteborg 11 och 12 juni 1965 med utskottet för bituminösa bindemedel och beläggningar inom NVF. 

1/1964
Förhandlingar i Sigtuna 17 och 18 februari 1964 med förbundsutskott 40 - Vinterväghållning.