Go to navigation

Publikationer

Sammanfattning av utskottens arbete sker normalt i form av en rapport. Framtill nu har nästan 350 rapporter publicerats. Den  samlade rapportlistan från 1964 > kan ses här.

Rapporterna sänds till organisationer, institutioner och andra interessenter innom väg- och trafiksektorn.

Rapporter kan beställas genom att vända sig till ifrågavarande lands sekretariat.