Go to navigation

Perioden 2012-2016

Verksamhetsplaner för perioden 2012 - 2016

Bruer

Drift og vedlikehold 

Kjøretøy og transporter 

Kompetanse 

Miljø 

Transport i byer 

Vegens konstruksjon 

Universell utforming 

Belegninger 

Organisering og marked 

Strategisk planlegging 

Utforming av veger og gater 

Informasjonssystemer / IKT 

ITS 

Trafikksikkerhet 

Tunneler